POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Kwalifikacyjne studia podyplomowe dające uprawnienia do diagnozowania i prowadzenia terapii SI

Zapraszamy na studia podyplomowe z zakresu Integracji Sensorycznej, organizowane przez Ateneum Szkołę Wyższą w Gdańsku, objęte patronatem PSTIS. 

W trakcie zajęć słuchacze  uczestniczą w kursie I i II integracji sensorycznej! 

Ukończenie zarówno studiów dla terapeutów, jak i studiów dających uprawnienia terapeuty SI uprawnia do pracy z osobami, u których występują dysfunkcje SI w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, medycznych i terapeutycznych.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych daje uprawnienia do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, medycznych, czy terapeutycznych!

Szczegółowe informacje i zapisy na studia na na stronie Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku


ed.: 04.10.2019 11:10:53

utworzony.: 22-09-2018