POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Regulamin szkoleń III stopnia

1. Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI prowadzi kursy i szkolenia doskonalące III stopnia.

Zgłoszenie na szkolenia

2. Zgłoszenie na wybrane szkolenie następuje wyłącznie przez:

◦wypełnienie formularza rejestracyjnego,

◦dokonaniu wpłaty zgłoszeniowej w odpowiedniej wysokości, zgodnie z informacjami podanymi każdorazowo przy tytule szkolenia.

Opłaty za szkolenia są zróżnicowane i podawane przy tytule szkolenia

Informację o wysokości opłaty zawiera opis szkolenia.

Kryteria przyjęć na szkolenia

Do szkolenia III stopnia może przystąpić każdy specjalista, za wyjątkiem szkoleń adresowanych wyłącznie do certyfikowanych terapeutów integracji sensorycznej. Program i szczegóły dotyczące charakteru szkoleń znajdują się w zakładce SZKOLENIA DLA TERAPEUTÓW

Rezygnacja ze szkolenia

W przypadku rezygnacji ze szkolenia po dokonaniu wpłaty, zastosowane zostaną poniższe warunki.

Rezygnacja w terminie:

◦do 30 dni przed szkoleniem zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu kosztów manipulacyjnych,

◦do 20 dni przed szkoleniem zwrot 60% wpłaconej kwoty,

◦do 7 dni przed szkoleniem zwrot 30% wpłaconej kwoty,

◦do 6 dni i mniej zwrot 15% wpłaconej kwoty.

W sytuacji nie powiadomienia o rezygnacji ze szkolenia, wniesiona opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi. Szczególne wypadki losowe będą rozpatrywane indywidualnie przez Zarząd zgodnie z regulaminem prowadzenia takiego postępowania.

Organizator szkoleń

Dane organizatora szkoleń III stopnia będą każdorazowo podawane przy informacji o szkoleniu.

Informacje organizacyjne dla uczestników szkoleń

Na terenie siedziby PSTIS obowiązuje zmiana obuwia. Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do posiadania obuwia zamiennego.

Informujemy, że siedziba Stowarzyszenia w dniach szkoleniowych otwarta jest trzydzieści minut przed rozpoczęciem szkolenia oraz trzydzieści minut po zakończeniu szkolenia.

Nr konta PSTIS dla szkoleń III stopnia:
Bank PEKAO SA
86124010951111001064602258

20.11.2017 13:44:23