POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Konsultacje diagnostyczne

Absolwentom naszych kursów II stopnia, którzy zaczynają pracę z dziećmi oferujemy wsparcie w postaci konsultacji. Są to 2 godzinne spotkania, których celem jest wsparcie rozumowania klinicznego w obszarze diagnozy i terapii SI. 

Cena: 300 zł.
Cena obejmuje: 60 minutową analizę diagnozy pisemnej jednego pacjenta (dane z wywiadu, dane z innych narzędzi badawczych, wyniki badań testowych, wyniki prób klinicznych, analiza własna uzyskanych danych) przesłanej do konsultanta drogą elektroniczną na adres mailowy oraz 60 minutową rozmowę tel./on-line z konsultantem (łącznie 120 minut). 
Prowadząca: dr Marta Wiśniewska

ed.: 11.05.2022 18:16:48

utworzony.: 09-05-2022