POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Zasady bezpieczeństwa – zalecenia na okres pandemii dla uczestników kursów I i II stopnia

  1. Na zajęcia kursanci przynoszą ze sobą: jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne /przyłbice oraz napoje we własnych pojemnikach.
  2. Kursanci powinni przebywać na terenie siedziby w jednorazowych maseczkach /przyłbicach lub zachowywać odstęp min. 2 m.
  3. Kursanci powinni bezwzględnie używać rękawiczek podczas ćwiczeń.
  4. Zaleca się częste mycie mydłem i wodą nie krócej niż 30 sek. lub dezynfekowanie rąk (bezwzględnie po przyjściu, wizycie w toalecie, przed i po posiłku, przed wejściem na salę szkoleniową, czy salę do terapii SI.
  5. Każdy uczestnik zostanie zaopatrzony w butelkę wody mineralnej oraz obiad w jednorazowym zamkniętym pojemniku wraz z jednorazowymi sztućcami.

    

06.08.2020 16:48:52