POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Szkolenia dla Terapeutów Integracji Sensorycznej – informacje


Uwaga! Od 01.02.2023 obowiązuje nowy regulamin szkoleń III stopnia dla terapeutów. Wprowadza nową zasadę opłaty manipulacyjnej. Dodatkowo o kolejności przyjęć na szkolenie decyduje teraz termin wniesienia tej opłaty a nie termin wypełnienia formularza. 


Nowe terminy i tematy szkoleń III st. są również podawane w aktualnościach, na stronie głównej oraz na naszym profilu na facebooku. Zapraszamy do śledzenia tych kanałów informacji.
Nr konta dla wpłat za szkolenia III stopnia znajdziesz na stronie KONTAKT

ed.: 02.02.2023 15:42:03

utworzony.: 16-05-2013

Zaburzenia słuchu u dzieci w kontekście pracy terapeuty integracji sensorycznej. Metody diagnozy i terapii.

Termin - 29 - 30 maja
 29 maja - 17.00-20.10
 30 maja - 17.00-20.10
Forma: ONLINE
Cena: 335 zł (w tym opłata manipulacyjna 50 zł)


Renata Borowiecka - pedagog specjalny i korekcyjny, terapeuta integracji sensorycznej, wice dyrektor i superwizor w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (IAS). Współtwórca Neuroflow Aktywnego Treningu Słuchowego. Autorka publikacji: „Dziecko w równowadze – słuch i koordynacja. Program ćwiczeń ruchowych dla dzieci z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego APD” oraz „Uczę się z Mozartem” – programu ćwiczeń i zabaw ruchowych przygotowujących ciało i umysł do skutecznego uczenia się.  

ADRESACI SZKOLENIA: Szkolenie "Zaburzenia przetwarzania słuchowego (C)APD" przeznaczone jest dla  terapeutów SI, psychologów, logopedów, pedagogów, pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych oraz innych osób zainteresowanych tematem. 


OPIS: Wiele przypadków trudności w nauce, tj. trudności w pisaniu i czytaniu, a także zaburzeń artykulacji i problemów językowych oraz często współistniejących z nimi zaburzeń emocjonalnych, ma swe źródło w trudnościach przetwarzania dźwięku na poziomie centralnym. Przyczyną tych zaburzeń jest brak pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego  przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych (Katz, 1994).


Diagnozując trudności dziecka związane z rozwojem mowy, uczeniem się, często poprzestaje się jedynie na sprawdzeniu czułości słuchu dziecka. Tymczasem, gdy obserwujemy:

 • kłopoty z koncentracją uwagi,
 • skupieniem się na głosie nauczyciela,
 • brzydkie pismo z błędami,
 • trudności w czytaniu, polegające na niewłaściwym łączeniu głosek w wyrazy,
 • trudności z dobrym słyszeniem w szumie,
 • myleniem podobnie brzmiących głosek jak p/b, t/d i takim też ich zapisywaniem,
 • brakiem umiejętności konstruowania płynnych wypowiedzi,
 • konieczność kilkakrotnego powtarzania poleceń,

wówczas powinniśmy rozważyć przeprowadzenie diagnozy w kierunku centralnych zaburzeń przetwarzania dźwięków.

Szacuje się, że co najmniej u połowy dzieci z rozpoznanymi trudnościami w uczeniu się, dysleksją, zespołem zaburzeń uwagi i zachowania występują zaburzenia przetwarzania słuchowego. W wielu przypadkach, to właśnie trudności słuchowe są przyczyną opóźnień w nauce, trudności w czytaniu i pisaniu, czy zaburzeń zachowania. Dzieci z Deficytem Integracji CAPD często są uczestnikami zajęć integracji sensorycznej z powodu trudności koordynacyjnych, orientacji w schemacie ciała, przestrzeni, zaburzonej uwagi.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z symptomami i diagnostyką CAPD oraz przedstawienie form terapii. Ukierunkowanie terapeuty SI na konkretne obszary ćwiczeń jakie należy uwzględnić w procesie terapii SI  u tych dzieci. 

PROGRAM SZKOLENIA: 

Nowe możliwości diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (C)APD.

 1. 1.Zaburzenia przetwarzania słuchowego:
  a) definicja,
  b) objawy,
  c) przyczyny,
  d) profile kliniczne dzieci z CAPD,
  e) współwystępowanie zaburzeń przetwarzania słuchowego z ADHD, dysleksją , SLI, autyzmem, Zespołem Aspergera.
 2. 2.Diagnoza CAPD:
  a) interdyscyplinarny charakter  diagnozy CAPD,
  b) kwestionariusze,
  c) prezentacja  baterii testów  behawioralnych oceniających  najważniejsze funkcje słuchowe :
  - test  rozumienia mowy w szumie,
  - test sekwencji częstotliwości (FPT),
  - test sekwencji długości (DPT),
  - test rozdzielnouszny liczbowy ( test dychotyczny DDT),
  - test wykrywania przerw w szumie (GDT),
  d) testy elektrofizjologiczne,
  e) miejsce diagnozy wyższych funkcji słuchowych w diagnozie dzieci ze specyficznymi  trudnościami w uczeniu się, dzieci z zaburzeniami przetwarzania bodźców sensorycznych,
  f) aktualne możliwości diagnozy CAPD w gabinecie SI.
 3. 3.Terapia CAPD:
  a) poprawa środowiska akustycznego w szkole,
  b) specjalistyczny trening słuchowy:
  - przegląd dostępnych treningów słuchowych, form pomocy,
  - dobór właściwej formy terapii słuchowej do trudności dziecka,
  c)  wspomagająca rola terapeuty integracji sensorycznej  w terapii  jednego z profili klinicznych CAPD – Deficytu Integracji.

ed.: 16.04.2023 14:20:13

utworzony.: 27-07-2022

Terapia ręki w teorii i praktyce terapeuty integracji sensorycznej, pedagoga i fizjoterapeuty

Termin: Uwaga! To szkolenie zostało przeniesione na inny termin. Datę podamy wkrótce!

Miejsce: Siedziba Stowarzyszenia PSTIS SI ul. Majdańska 3 lok. 7B

Formuła: stacjonarnie

Czas trwania: Sobota 9-16:45,  Niedziela 9-14

Cena: 499 zł członkowie PSTIS, 599 zł osoby spoza Stowarzyszenia
(obowiązuje 50 zł przedpłaty manipulacyjnej wliczonej w cenę – zapoznaj się z regulaminem szkoleń 3 stopnia!)

Prowadzący

mgr Katarzyna Zawada
mgr Marcin Targoński
mgr Joanna Wardacka 

W programie:

 1. Anatomia kończyny górnej i rozwój motoryczny
 2. Postawa ciała i napięcie mięśniowe
 3. Stabilizacja
 4. Wpływ percepcji czuciowej na małą motorykę 
 5. Wpływ percepcji wzrokowej na małą motorykę
 6. Koordynacja, lateralizacja, manipulacja
 7. Rozwój grafomotoryki
 8. Ćwiczenia dużej motoryki
 9. Zabawy paluszkowe
 10. Arkusz sprawności motorycznej w kontekście terapii ręki 
 11. Masaż kończyny górnej
 12. Zabawy stymulujące rozwój motoryki małej dzieci w wieku przedszkolnym- ćwiczenia rozmachowe, manualne i precyzyjne
 13. Ćwiczenia percepcji czuciowej - propriocepcja, dotyk
 14. Ćwiczenia percepcji wzrokowe


Sylwetki prowadzących

mgr Marcin Targoński –  mgr wychowania fizycznego, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta terapii bilateralnej, terapeuta treningów słuchowych, terapeuta ręki, terapeuta terapii widzenia. Uczestnik licznych kursów doskonalących wiedzę terapeutyczną. Członek PSTIS. Na co dzień prowadzi własny gabinet terapeutyczny „Żuczek”.

mgr Katarzyna Zawada – fizjoterapeutka z 17 letnim stażem pracy w środowisku medycznym.  Certyfikowany specjalista w dziedzinie fizjoterapii metodą Vojty, Bobath, PNF, Mc Kenzie, terapii manualnej wg dr Ackermanna i B.Zukunft Huber, Kinetic Control oraz terapii w kombinezonach Dunag. Terapeuta integracji sensorycznej. Członek PSTIS. Na co dzień pracuje w Centrum Zaawansowanej Fizjoterapii Tactum Sanitas w Kielcach oraz Niepublicznym Przedszkolu „Zygzak” w Kielcach

mgr Joanna Wardacka – pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta metody Warnkego, teraeputa ręki, terapeuta widzenia. Członek PSTIS. Wolny czas spędza na doszkalaniu, czytaniu i podróżowaniu. Na co dzień pracuje w Bydgoszczy jako pedagog specjalny w Przedszkolu nr 61 Integracyjnym oraz prowadzi prywatny gabinet integracji sensorycznej „EGEO TERAPIA Joanna Wardacka”

ed.: 27.05.2023 19:15:35

utworzony.: 07-02-2023

Rozwój prawidłowy i nieprawidłowy małego dziecka do 4 roku życia

Ocena, diagnoza, terapia dziecka. Połączenie oceny fizjoterapeutycznej z terapią SI

Termin: 16-18 czerwca
Cena: 999 zł (w tym opłata manipulacyjna 50zł) 
Miejsce: siedziba Stowarzyszenia, ul. Majdańska 3/7B, Warszawa 

Prelegenci:

Aleksandra Tora - fizjoterapeuta dziecięcy, terapeuta NDT- Bobath (Basic i Baby), Terapeuta Powięziowy ukierunkowany na funkcję, Terapeuta Ręki. Praktykę zawodową rozpoczęła ponad 23 lata temu w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym w Jaworzu, a następnie w Centrum Rehabilitacji Dzieci „Nadzieja” w Bielsku- Białej. Pracowała także w Punkcie Wczesnej Interwencji przy PSOUU w Cieszynie oraz Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych. Obecnie prowadzi Gabinet Fizjoterapii Dziecięcej TOROWANIE w Skoczowie oraz współpracuje z Przedszkolem Terapeutycznym „Słoneczna Kraina” w Cieszynie. 
Stała, aktywna współpraca szkoleniowo- edukacyjna z zakresu osteopatii  oraz metody Feldenkrais - świadomość poprzez ruch (warsztaty ) pod kierunkiem Rafała Wysockiego. 
Prowadzi zajęcia praktyczne na Uniwersytecie Ślaskim w Cieszynie. Praktyka zawodowa obejmuje diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju psycho-ruchowego.

W pracy terapeutycznej kładzie nacisk kompleksowe podejście do terapii oraz współpracę z rodzicami uczestniczących w terapii. Na co dzień pasjonatka jeździectwa.

SebastianTora - fizjoterapeuta, od ponad 19 lat pracujący z dziećmi. Terapeuta NDT-Bobath, diagnosta metody Prechtla. Przez 10 lat pracownik Punktu Wczesnej Interwencji w Cieszynie, obecnie prowadzi prywatny gabinet oraz pracuje dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego w Skoczowie, gdzie prowadzi terapię dla dzieci z zaburzeniami rozwoju. Organizuje i prowadzi kursy prawidłowej pielęgnacji neurorozwojowej. Jest wykładowcą Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.


Program:

Piątek 16.06

1. Rozwój ruchowy 4 roku życia
2. Obserwacja i badanie dziecka do 1 roku życia 
3. Zajęcia praktyczne z obserwacji klinicznej- ocena postawy - aproksymacja

Sobota 17.06

1. Rozwój nieprawidłowy dziecka do 3 roku życia 
2. Badanie i ocena napięcia mięśniowego- zależności między pracą mięśni zginających i prostujących ciało 
3. Najczęstsze wady postawy u dzieci- analiza przypadków

Niedziela 18.06

1. Diagnoza i terapia - prawidłowa pielęgnacja niemowlęcia i jej wpływ na dalszy rozwój 
2. Analiza reakcji równoważnych u dzieci , ich ocena i wpływ na prawidłowy rozwój 
3. Zajęcia praktyczne na sprzętach do terapii SI z omówieniem określonych przypadków klinicznych .


ed.: 31.05.2023 14:35:37

utworzony.: 02-03-2023

CAPD – Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego u dzieci

Terminy:

Miejsce: siedziba Stowarzyszenia, ul.Majdańska 3/7B Warszawa

Cena: 335 zł (w tym opłata manipulacyjna 50zł) 

Czas trwania: 9.00-15.00 (8 godz. dydaktycznych) 

Agenda:

 1. Anatomia i fizjologia narządu słuchu.
 2. Rodzaj niedosłuchu ze względu na miejsce uszkodzenia (jako istota różnicowania zakłóceń obwodowych i centralnych zaburzeń słuchu).
 3. Etiologia CAPD u dzieci.
 4. Definicje CAPD – wyjaśnienie istoty zaburzenia. 
 5. Objawy CAPD u dzieci ze względu na kategorie.
 6. Diagnoza CAPD: opis grup testów oceniających funkcje słuchowe, profile kliniczne, rozpoznanie.
 7. Wpływ przetwarzania słuchowego na mowę.
 8. Nadwrażliwość słuchowa.
 9. Wpływ zapalenia ucha środkowego i przerośniętego migdałka gardłowego na występowanie CAPD.
 10. Terapie słuchowe stosowane u dzieci w Polsce.
 11. Przykładowe ćwiczenia usprawniające funkcje słuchowe. 
 12. Wskazówki dla rodziców i nauczycieli dziecka z CAPD.

Opis: Szkolenie obejmuje problematykę CAPD u dzieci. Składa się z kilku części:

Część I obejmuje aspekty związane z anatomią i fizjologią narządu słuchu, w celu uświadomienia słuchaczom istoty różnicowania trudności obwodowych i centralnych zaburzeń słuchu.

Część II dotyczy kluczowych kwestii związanych z CAPD.

Część III omawia najbardziej popularne treningi słuchowe stosowane w Polsce.

Część IV – praktyczna:  przykładowa diagnoza uczestnika oraz konkretne ćwiczenia z zakresu CAPD do wdrożenia w terapii SI.

Prowadząca: Katarzyna Wysocka – neurologopeda, audiofonolog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta metod słuchowych Johansena IAS oraz Neuroflow ATS. Wykładowca w ramach podyplomowych studiów logopedycznych i neurologopedycznych w warszawskich uczelniach, szkoleniowiec, właściciel placówki diagnostyczno-terapeutycznej „SupraMedica” na warszawskim Ursynowie, w której jest również czynnym diagnostą i terapeutą. Twórca pierwszego w Polsce, recenzowanego kursu online „Audiologia w logopedii” oraz „Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego u dzieci”. Założyciel platformy edukacyjnej Akademia Logopedy, w której pełni rolę redaktora i wydawcy. Wolne chwile spędza przy pianinie lub książce.


ed.: 16.05.2023 16:22:35

utworzony.: 16-05-2023

Jak badać pacjenta i pisać raporty diagnostyczne

Dla kogo: Wyłącznie dla terapeutów SI (absolwenci kursów II stopnia, studiów podyplomowych z SI)

Termin: 9 września 2023 r (sobota), 9.00-16.45

Forma: Stacjonarna

Miejsce: siedziba Stowarzyszenia PSTIS SI, ul. Majdańska 3/7B Warszawa

REJESTRACJA »

Cel: Kształtowanie umiejętności przeprowadzenia badania pod kątem procesów przetwarzania sensorycznego z pacjentem standardowym i niestandardowym.

Prowadzące (skład 2-osobowy): 

dr Marta Wiśniewska, mgr Justyna Smorczewska, mgr Beata Andrukiewicz

Max. liczba uczestników: 30 osób

Program:

 1. Wprowadzenie do diagnozy i terapii zaburzeń przetwarzania sensorycznego.
 2. Algorytm postepowania diagnostycznego z pacjentem standardowym (wywiad, testy, obserwacja kliniczna) – zajęcia warsztatowe.
 3. Algorytm postepowania diagnostycznego z pacjentem niestandardowym (wywiad, testy – modyfikacja, obserwacja kliniczna - modyfikacja) – zajęcia warsztatowe.
 4. Wywiad – zbieranie danych, ważność danych.
 5. Analiza raportów diagnostycznych dla różnych grup pacjentów.
 6. Samodzielne przygotowanie raportów i zaleceń do terapii na podstawie dostarczonych danych: zapisywanie wyników testów i obserwacji, wnioskowanie z danych, konstruowanie zaleceń.
 7. Komunikacja z pacjentem i rodzicem.

 CENA: 599 zł  (w tym opłata manipulacyjna 50 zł)

             499 zł (dla członków stowarzyszenia PSTIS SI)

REJESTRACJA »

ed.: 17.05.2023 15:24:22

utworzony.: 25-01-2023

Polskie Testy SI

W lipcu 2014 roku ruszył projekt, którego założeniem była poprawa standardów diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej. W skład zespołu weszli terapeuci-instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem: Zbigniew Przyrowski, Ewa Grzybowska, Małgorzata Dębińska-Pruchniak. Dzięki ciężkiej pracy i doświadczeniu tych osób została opracowana bateria testów, którą mamy przyjemność Państwu przedstawić na szkoleniu. 

Program kursu opracowany został dla terapeutów posiadających uprawnienia do diagnozy Testami południowo-kalifornijskimi.

Cena za całość: 999 PLN (w tym opłata manipulacyjna 50zł) 

Miejsce: W formie stacjonarnej w siedzibie PSTIS (ul. Majdańska 3 lok 7B, Warszawa) lub dla edycji wyjazdowych: Bielsko-Biała, Białystok


FORMULARZ REJESTRACYJNY – KURS W WARSZAWIE: 

https://pstis.pl/pl/html/?str=polskie-testy

FORMULARZ REJESTRACJI NA EDYCJĘ W BIAŁYMSTOKU:

poradniarozwinskrzydla.pl/szkolenia/polskie-standaryzowane-testy...

Uwaga!

Uczestnicy szkolenia z Polskich Testów oraz kursu 2 stopnia SI otrzymują podczas zajęć testy i arkusze do badań.

Do samodzielnego posługiwania się Polskimi Standaryzowanymi Testami Integracji Sensorycznej, po ukończeniu kursu, niezbędne są standaryzowane pomoce (krzesło obrotowe, kładki, tacki i przesłona), które można zakupić osobno we własnym zakresie. Podczas kursu pomoce te są zapewnione przez Organizatora.

Zamówienia na pomoce można dokonać na stronie www.empis.pl

ed.: 27.04.2023 20:33:45

utworzony.: 11-04-2022

Warsztat doskonalący umiejętności diagnostyczne za pomocą baterii Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej.

Szkolenie TYLKO dla terapeutów posiadających uprawnienia do używania Polskich Testów SI

Terminy:
 • Lublin – 27 maja godz.10.00-14.00
  Żuczek Gabinet Terapii Integracji Sensorycznej Marcin Targoński 
  ul. Braci Wieniawskich 5B 20-844 Lublin
 • Kielce – 8 lipca
 • Szczecin – 4 listopada 2023

Czas trwania: 5h dydaktycznych
Miejsce: dokładne adresy szkoleń podamy wkrótce!
Cena za całość: 99 zł (w tym opłata manipulacyjna 50zł)
Cena dla członków PSTIS: 20 zł (w tym opłata manipulacyjna 20 zł) 
Prowadząca: mgr Beata Andrukiewicz

Cel: warsztat skierowany jest do terapeutów posiadających uprawnienia do diagnozy za pomocą baterii PSTIS. Jego zadaniem jest podniesienie umiejętności diagnostycznych w zakresie sposobu wykonania poszczególnych testów, doskonalenie umiejętności przeliczania wyników, doskonalenie rozumowania klinicznego.

Program warsztatów:
 • Prezentacja wybranych testów z baterii PSTIS z omówieniem  sposobu jego wykonania.
 • Doskonalenie umiejętności wykonania wybranych testów przez kursantów.  
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania wyników i ich interpretacji.
 • Studium przypadku – film z diagnozy wykonanej baterią PSTIS.

ed.: 21.04.2023 19:23:34

utworzony.: 18-12-2022

Sensomotoryczna terapia widzenia© w praktyce Terapeuty SI

Formularz zgłoszeniowy – rejestracja

Prowadząca: dr n.med. Agnieszka Rosa – pedagog, ortoptysta, terapeuta zajęciowy, terapeuta integracji sensorycznej, autorka metody: Sensomotorycznej terapii widzenia©

Termin: 4-5 listopada 2023

Czas trwania: sobota 9-17, niedziela 9-16

Formuła: stacjonarnie

Liczba uczestników: do 30 osób

Program kursu:

Część I

 1. Anatomia narządu wzroku
 2. Fizjologia i neurofizjologia widzenia
 3. Rozwój widzenia u dzieci w aspekcie sensomotorycznym
 4. Konsekwencje poznawczo-sensomotoryczne zaburzeń widzenia u dzieci
 5. Zależności wzrokowo-posturalne
 6. Warsztat: Diagnoza funkcji wzrokowych oraz procesu widzenia – prezentacja metod i technik oceniających widzenie oraz autorskiego narzędzia diagnozującego
 7. Diagnoza funkcji wzrokowych – analiza materiału filmowego

Część II

 1. Statyczna terapia funkcji wzrokowych
 2. Dynamiczna terapia funkcji wzrokowych
 3. Sensomotoryczna terapia widzenia
 4. Warsztat: Terapia funkcji wzrokowych- analiza materiału filmowego
 5. Warsztat: Praca w grupach – zastosowanie STW w pracy terapeuty SI

Cena:
1750 PLN dla członków PSTIS SI (w tym zawarta opłata manipulacyjna 50 zł)
1950 PLN dla osób spoza PSTIS SI (w tym zawarta opłata manipulacyjna 50 zł)

(Członków Stowarzyszenia prosimy o wpisanie podczas rejestracji nr certyfikatu, a osoby spoza Stowarzyszenia prosimy o pominięcie tego pola bądź wpisanie zera)

Tematyka:

Kurs przygotowany jest dla pedagogów, tyflopedagogów, terapeutów pedagogicznych, ortoptystów, fizjoterapeutów, rehabilitantów wzrokowych, terapeutów integracji sensorycznej.

Szkolenie bazujące na autorskiej metodzie Sensomotoryczna terapia widzenia© pokazującej w jaki sposób łączyć różne metody pracy, w tym założeń integracji sensorycznej, terapii widzenia, stymulacji słuchowej.

Szkolenie pokazuje:

 • jak wykorzystać stymulację wzroku podczas zajęć integracji sensorycznej, fizjoterapii
 •  jak można wzbogacić o aspekt sensoryczny klasyczną terapię ortoptyczną
 •  jak pracować z dziećmi z trudnościami w uczeniu się czytania angażując zmysł wzroku, słuchu, przedsionkowy i proprioceptywny
 • jak stosować słuchawki  Forbrain® do treningu słuchowo-głosowego  podczas zajęć reedukacyjnych, terapii integracji sensorycznej, terapii widzenia
 • jak wykorzystywać testy i pomoce sensoRo® w diagnozie i terapii

Zajęcia są realizowane w formie wykład, warsztat, studium przypadku - praca z dzieckiem.

Udział w szkoleniu daje uprawnienia do prowadzenia zajęć z elementami metody Sensomotorycznej terapii widzenia©

Uczestnik otrzymuje:

 • komplet materiałów teoretycznych
 • materiały niezbędne do wykonania diagnozy w wersji podstawowej (arkusz diagnozy funkcji wzrokowych u dziecka sensoRo®, przysłonka, linijka, fiksator)

Rejestracjahttps://pstis.pl/pl/html/?str=terapia-widzenia

ed.: 05.04.2023 14:12:43

utworzony.: 08-10-2021

Szkolenie Dieta sensoryczna

Codzienne plany aktywności sensorycznych – dieta sensoryczna, strategie i praktyczne rozwiązania

Cel:

Zdobycie wiedzy na temat stosowania diety sensorycznej jako wsparcia dla terapii integracji sensorycznej (SI) dla pacjentów z różnymi rozpoznaniami i w różnych przedziałach wiekowych.

Prowadząca: dr Marta Wiśniewska, więcej:https://pstis.pl/pl/html/index.php?str=podstrona_szkolenia-instruktorzy

Dla kogo: dla czynnych terapeutów SI (absolwenci kursów II stopnia, studiów podyplomowych z SI)

Termin:  3.11.2023 r., g. 9.00-17.15 (10 godzin dydaktycznych)

CENA: 499 zł  (w tym opłata manipulacyjna 50 zł)

Miejsce: siedziba Stowarzyszenia, ul. Majdańska 3/7B Warszawa

Program szkolenia:

 1. Teoretyczna baza dla diety sensorycznej.
 2. Dieta sensoryczna – historia, cele, zastosowanie.
 3. Profil sensoryczny – podstawa planowania diety sensorycznej.
 4. Koncepcja W. Dunn – model kwadrantu sensorycznego.
 5. Koncepcja G. Baranek w przypadku pacjentów z zaburzeniami modulacji.
 6. Model T. Stackhouse S.T.E.P.S.I. – ocena pacjentów z zaburzeniami modulacji.
 7. Ocena pacjenta w różnych przedziałach wiekowych, z różnymi rozpoznaniami. Propozycje narzędzi do oceny.
 8. Konstruowanie planów aktywności sensorycznych w ramach diety sensorycznej.
 9. Trudne zachowania – definicja, przyczyny sensoryczne, cele, zacienienie diagnostyczne.
 10. Trudne zachowania z perspektywy przetwarzania bodźców sensorycznych – strategie pomocy.
 11. Alert programy – programy czujności dla pacjentów.
 12. Inspiracje dla praktyki terapeutycznej.

Szkolenie składa się z dwóch modułów. Moduł I – zapoznanie się z zagadnieniami dot. diety sensorycznej. Moduł II – przygotowanie diet sensorycznych dla dwóch przypadków.

Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o udziale w szkoleniu po zaliczeniu dwóch modułów.

REJESTRACJA: https://pstis.pl/pl/html/?str=dieta-sensoryczna

ed.: 28.04.2023 23:28:32

utworzony.: 11-03-2022

Kurs doskonalący z zakresu integracji sensorycznej.

Kurs ma na celu zaktualizowanie i uzupełnienie wiedzy z zakresu procesów diagnostycznych i terapeutycznych integracji sensorycznej.
 1. Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

Zaświadczenie, certyfikat, dyplom ukończenia danej formy kształcenia.

 1. Formuła szkolenia:

Stacjonarnie w siedzibie PSTIS ul. Majdańska 3 lok 7B, 04-088 Warszawa.

Kurs będzie miał formułę warsztatową z aktywnym udziałem Uczestników.

 1. Czas trwania kursu: 10.00-16.45, łącznie 27 godzin
  Najbliższy termin: 1-3 grudnia 2023.
 1. Prowadzący: mgr J. Smorczewska, dr M. Wiśniewska
 2. Zakończenie:
  Kurs zakończy się egzaminem! Do którego uprawnia 100% obecności. Pozytywne zdanie egzaminu gwarantuje uzyskanie zaświadczenia wydanego przez PSTIS SI oraz możliwość przystąpienia do stowarzyszenia. 
 3. Tematyka:

Blok A) dzień I – prowadząca dr Marta Wiśniewska

 1. Budowa i działanie ośrodkowego układu nerwowego – wybrane informacje.
 2. Budowa i działanie systemów sensorycznych – wybrane informacje.
 3. Zaburzenia integracji sensorycznej w różnych populacjach.
 4. Dieta sensoryczna – podstawowe informacje. 

Blok B) dzień II – prowadząca: mgr Justyna Smorczewska

 1. Egzamin teoretyczny – test dot. Zagadnień z Bloku A
 2. Metody diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej.
 1. Testy – pokaz, komentarz.
 2. Obserwacja Kliniczna – pokaz, komentarz, ćwiczenia.
 3. Przegląd narzędzi – arkusze, skale, profile.

Blok C) dzień III – prowadzące: mgr Justyna Smorczewska, dr Marta Wiśniewska

 1. Opracowywanie raportów diagnostycznych.
 2. Analiza przypadku wraz z rozumowaniem klinicznym.
 3. Egzamin praktyczny. 

Cena za całość: 749 zł (w tym opłata manipulacyjna 50zł)

Rejestracjahttps://pstis.pl/pl/html/?str=kurs-doskonalacy

ed.: 27.04.2023 21:25:52

utworzony.: 19-05-2022

Wideo-kurs prof. Krystyny Rymarczyk – Mózgowe podłoże rozwoju dziecka

Od 1 lipca 2022 dostępny jest w postaci kursu wideo cykl wykładów prof. Krystyny Rymarczyk! Pełny zestaw zawiera 10 pasjonujących prelekcji z całościowym omówieniem wszystkich zagadnień uwzględniających najnowsze osiągnięcia współczesnej nauki. 





Mózgowe podłoże rozwoju dziecka – 20 godzin 

Dostęp do 10 wykładów online można wykupić na stronie:

ed.: 21.02.2023 18:31:41

utworzony.: 15-09-2022

Konsultacje diagnostyczne

2 godzinne spotkanie, którego celem jest wsparcie rozumowania klinicznego absolwentów szkoleń II st. organizowanych w PSTIS SI w obszarze diagnozy i terapii SI.

Osoba korzystająca z konsultacji ma 30 dni na kontakt z Instruktorem.

Cena: 300zł.
Cena obejmuje: 60 minutową analizę diagnozy pisemnej jednego pacjenta (dane z wywiadu, dane z innych narzędzi badawczych, wyniki badań testowych, wyniki prób klinicznych, analiza własna uzyskanych danych) przesłanej do konsultanta drogą elektroniczną na adres mailowy (marta1.wisniewska@wp.pl) oraz 60 minutową rozmowę tel./on-line z konsultantem (łącznie 120 minut). 
Prowadząca: dr Marta Wiśniewska

Kontakt w sprawach formalnych: a.pisniak@pstis.pl

ed.: 24.05.2023 16:34:34

utworzony.: 08-05-2022