POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Zbigniew Przyrowski

 mgr, psycholog kliniczny
 • terapeuta integracji sensorycznej
 • nauczyciel integracji sensorycznej, instruktor senior

Wykładowca na studiach podyplomowych. Wieloletni terapeuta pracujący z dziećmi z mpdz i dzieci z trudnościami w uczeniu się. Od 1994 r. terapeuta integracji sensorycznej. Prowadzi od 1994 r. prywatną praktykę (pierwszy gabinet terapii integracji sensorycznej). Autor kilkunastu artykułów i rozdziałów w książkach o terapii SI. Pierwszy nauczyciel terapii integracji sensorycznej w Polsce. Od 1997 r. prowadzi kursy integracji sensorycznej najpierw I stopnia od 1999 r. również II stopnia. Autor pierwszego na polskim rynku Kwestionariusza rozwoju sensorycznego dziecka i wielu innych narzędzi diagnostycznych w tym Obserwacji Klinicznej. 

  
Więcej na stronie: www.zbigniewprzyrowski.pl

ed.: 01.09.2021 21:47:49

utworzony.: 22-02-2013

Ewa Grzybowska

mgr, psycholog kliniczny
 • terapeuta integracji sensorycznej
 • nauczyciel integracji sensorycznej, instruktor senior
Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: stosowana psychologia kliniczna). Ukończyła również studia podyplomowe „Rehabilitacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych” w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Jest terapeutą i instruktorem seniorem metody integracji sensorycznej Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Współpracuje z Kwartalnikiem Integracja Sensoryczna jako redaktor działu zagranicznego. Brała udział w normalizacji pierwszego polskiego narzędzia do oceny rozwoju psychoruchowego małego dziecka (od 3m-cy do 3 lat) –DSR. Jako ekspert powołany przez MEN uczestniczyła w pracach Europejskiej Agencji w zespole Early Childhood Intervention; autorka raportu o rozwoju wczesnej interwencji w Polsce w latach 2005-2010.
Przez wiele lat pracowała na stanowisku psychologa-terapeuty w Centrum Rehabilitacji i Edukacji TPD „Helenów”. Obecnie jest pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 w Warszawie, gdzie prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej oraz EEG Biofeedback. Pełni też funkcję koordynatora zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Od 2007 r. współpracuje ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych – Neurologopedia oraz Wczesna Interwencja. Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w pracy diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwojowymi, od wieku niemowlęcego po szkolny.

Uczestniczka workshop'ów:
Ms. Mary Kawar: "Astronaut Training,Vision Screening &  Integrated Visual - Vestibular Tratement Strategies"  Dublin Ireland, 16th & 17th September 2013
Tracy Murnan Stackhouse: ”Treating Sensory Modulation Disorders: The STEPSI- A Tool for Effective Clinical Reasoning” Dublin, 5-6 September 2014
dr Teresa May-Benson: "Clinical Assessment of Sensory Integration Difficulties for Adults and Adolescents with Disabilities" Warszawa 2015

ed.: 01.09.2021 21:47:08

utworzony.: 17-09-2014

Małgorzata Dębińska-Pruchniak

 mgr, psycholog kliniczny
 • terapeuta integracji sensorycznej
 • nauczyciel integracji sensorycznej, instruktor senior
Wieloletni terapeuta pracujący z dziećmi z mpdz i dziećmi z trudnościami w uczeniu się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Rehabilitacyjnym dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i dzieci z trudnościami w uczeniu się. Terapeuta integracji sensorycznej. Nauczyciel terapii integracji sensorycznej od 2005 r. Autorka publikacji o terapii SI.
Uczestniczka szkolenia  Ms. Mary Kawar: "Astronaut Training,Vision Screening &  Integrated Visual - Vestibular Tratement Strategies" Warszawa, 2014

ed.: 01.09.2021 21:54:02

utworzony.: 22-02-2013

Marta Wiśniewska

Marta Wisniewska dr, pedagog specjalny: oligofrenopedagog, logopeda
 • terapeuta integracji sensorycznej
 • nauczyciel integracji sensorycznej

dr. n. hum. w zakresie pedagogiki, pedagog specjalny: oligofrenopedagog, logopeda, instruktor i terapeuty metody integracji sensorycznej. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w W-wie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2003 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, ASD, zespołami neurologicznymi. Nauczyciel dyplomowany - specjalista w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 213 w Warszawie, wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej, na Uniwersytecie SWPS oraz w Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku, konsultant w Ośrodku Rozwoju Psychoruchowego IN-Senti i w Nieodpłatnym Punkcie Konsultacyjnym SI przy PSTIS. Autorka wielu publikacji poświęconych diagnozie i terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, w tym Profilu Sensorycznego Dziecka oraz artykułów punktowanych (m.in. Psychiatria – Medycyna Praktyczna, Pediatra Polska, Postępy Neonatologii). Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się m.in. na diagnozie i terapii rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia nieprawidłowości procesów sensoryczno-motorycznych dla całościowego funkcjonowania, diecie sensorycznej, trudnych zachowaniach. W latach 2008-2014 prezes Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. W latach 2008-2015 redaktor krajowy, a od 2019 roku redaktor naczelny kwartalnika INTEGRACJA SENSORYCZNA. Od 2005 roku prowadzi autorskie warsztaty dla rodziców z zakresu integracji sensorycznej oraz warsztaty edukacyjne dla rodziców i opiekunów dzieci z zespołem Downa (0-3 r.ż.). Laureatka konkursu naukowego organizowanego przez Międzynarodowy Instytut Nowych Technologii przy Fundacji Promyk Słońca we Wrocławiu (2013). Uczestniczka wielu szkoleń, konferencji i sympozjów medycznych. Uczestniczka workshop: “Clinical Assessment of Sensory Integration Difficulties in Adolescents and Adult with Disabilities” Workshop by Ms PhD Teresa May Benson, OTR/L. FAOTA, Kildare, V. 2015; “Introduction of sensory modulation disorders to therapy: STEP SI model” X.2015, Workshop by T.M. Stackhouse, Warsaw, 2016; “Sensory diet – optimal support for therapy in people with neurological disorders” Workshop by T. M. Stackhouse, MA, OTR, J. Wilbarger, PhD, OTR/l (2017); “Sensory defensivnees: A comprehensive treatment approach” Developed by P. Wilbarger, M. Ed., FAOTA, J. Wilbarger, Ph.D., OTR, Warsaw, VI.2018.


                    Karty do ćwiczeń Dyspraktyczna Łucja Wspomaganie-IIwyd. Małe Dziecko Małe Dziecko

ed.: 01.09.2021 21:52:30

utworzony.: 18-02-2020

Jolanta Kazanowska

Prezes Jolanta Kazanowska

mgr, neurologopeda

 • terapeuta integracji sensorycznej
 • nauczyciel integracji sensorycznej

Wieloletni terapeuta pracujący z niemowlętami, dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym, wykazujących szczególne potrzeby w zakresie wspierania rozwoju i rehabilitacji.

Absolwentka Podyplomowych Studiów Logopedycznych na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizacyjnych studiów podyplomowych z neurologopedii na UMCS w Lublinie oraz studiów podyplomowych na SWPS w Warszawie.

Autorka publikacji, szkoleń oraz warsztatów prowadzonych min. dla PSTIS, GPP, PZL, WCIES, fundacji i stowarzyszeń; wykładowca na studiach podyplomowych, prelegentka na konferencjach. Opiekun praktyk studenckich.

Uczestniczka szkoleń:

Ms. Mary Kawar: „Astronaut Training, Vision Screening & Integrated Visual-Vestibular Treatment Strategies”, Warszawa 2014

dr Teresa May-Benson: "Clinical Assessment of Sensory Integration Difficulties for Adults and Adolescents with Disabilities" Warszawa 2015

ed.: 01.09.2021 21:54:53

utworzony.: 04-11-2017

Ewa Romanik

mgr, logopeda, neurologopeda, psychotraumatolog
 • logopeda
 • neurologopeda
 • psychotraumatolog
Nauczyciel metody integracji sensorycznej, doświadczony terapeuta dzieci z zaburzeniami rozwoju, z dysfunkcjami neurologicznymi, z niepełnosprawnością, z zespołami genetycznymi oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Specjalizuje się w diagnostyce zaburzeń SI. Wykładowca akademicki. Twórca autorskich programów dla szkół wyższych oraz autorskich szkoleń, kursów i warsztatów z zakresu SI. Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ODITIS

ed.: 01.09.2021 21:49:24

utworzony.: 10-09-2018