POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Kurs medyczny dla lekarzy

ak rozpoznawać zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci

Kurs medyczny organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, przeznaczony jest dla lekarzy pracujących z dziećmi (pediatrzy, neurolodzy, psychiatrzy, rehabilitanci i inni) oraz pielęgniarek i położnych. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę, która może pomóc we wczesnej interwencji i diagnozie dysfunkcji rozwojowych dzieci.  

Czas trwania:

6 godzin zegarowych z jedną krótką przerwą (15 minut) oraz jedną dłuższą przerwą (30 minut).

Harmonogram kursu medycznego

09.00 – 09.30

Wykład:

Wprowadzenie w tematykę rozwoju psychoruchowego dr n. med. Grażyna Banaszek

09.30-10.00

Wykład:

Kilka słów o integracji sensorycznej – dr n. hum Marta Wiśniewska

10.00 – 11.00

Wykład:

Zaburzenia samoregulacji niemowląt w świetle klasyfikacji diagnostycznej zdrowia psychicznego i zaburzeń rozwojowych okresu niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa DC: 0-3 lat - mgr Ewa Grzybowska

11.00 - 11.15

przerwa

11.15 – 12.30

Wykład:

Prawidłowości i nieprawidłowości w rozwoju dzieci z punktu widzenia terapeuty SI, logopedy, pedagoga – spojrzenie interdyscyplinarne - mgr Ewa Górska-Derkacz, mgr Beata Andrukiewicz-Karaś

12.30 - 13.00

przerwa cateringowa

13.00 - 13.30

Studium przypadku:

Dziecko z dyspraksją i syndromem posturalno-oko-ruchowym. Prezentacja filmu - mgr Beata Andrukiewicz-Karaś

13.30 - 14.15

Wykład:

Skutki zaburzeń modulacji sensorycznej w codziennym funkcjonowaniu dzieci – jak sobie z nimi radzić? Możliwe kierunki terapii - zarys tematu - mgr Beata Andrukiewicz-Karaś, mgr Ewa Górska-Derkacz

14.15 - 15.00

Część warsztatowa:

Doświadczenia stymulacji sensorycznej - mgr Ewa Górska-Derkacz, mgr Beata Andrukiewicz-Karaś

15.00-15.15

Dyskusja.

Materiały

Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe – zestawienia objawów zaburzeń, skróty wykładów, literatura.

Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia.

Cena za kurs 100 PLN

Termin: do ustalenia

Miejsce ul. Majdańska 3 lokal 7B, 04-088 Warszawa

Kontakt/zgłoszenia:

Jolanta Kazanowska – prezes
e-mail: j.kazanowska@pstis.pl

Wykładowcy

Grażyna Banaszek, dr n. medycznych, neurolog, pediatra. Fundator –Założyciel Fundacji „Promyk Słońca” i członek Zarządu Fundacji w latach 1995-2011, Członek Rady Fundatorów Fundacji od 1990 do 1995 i obecnie od marca 2011, członek Rady Naukowej Fundacji. Autorka książki dla terapeutów, lekarzy i rodziców pt. „Rozwój niemowląt, jego zaburzenia a rehabilitacja metodą Vojty”. Wykładowca na kursach diagnostyki neurorozwojowej niemowląt kinezjologiczną metodą wg. Vaclava Vojty – certyfikat nauczyciela nadany przez IVG (Międzynarodowe Towarzystwo Vojty). Uczestniczka wielu konferencji naukowych. W latach 1972-1978 lekarz w ZOZ (Mińsk Mazowiecki), 1978-1980 asystent w ZOZ Nr 1 Warszawa Mokotów Oddział Noworodków Szpitala Ginekologiczno – Położniczego ul. Madalińskiego, 1980-1987 starszy asystent w Klinice Neurologii Dziecięcej Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, 1985-1987 lekarz w Klinice Neurologii Dziecięcej Specjalistycznego Szpitala Neurologiczno-Psychiatrycznego w Berlinie Lichtenbergu, 1988-1992 zastępca ordynatora w Klinice Rehabilitacji Neurologicznej CZD
w Warszawie, 1989-2013 konsultant neurolog dziecięcy w Oddziale Noworodków
i Oddziale Dziecięcym ZPZOZ Otwock k/ Warszawy, 1993-2012 Elpis-Rehabilitacja Prywatny specjalistyczny Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju – współwłaściciel i specjalista neurolog dziecięcy, 2008-2012, od 2013 neurolog dziecięcy w Centrum Terapii PROMITIS w Warszawie, do 2012 neurolog dziecięcy w Fundacji „Promyk Słońca” we Wrocławiu, od 2006 neurolog dziecięcy w Nowym Sączu NZOZ Neurokinezis.

Ewa Grzybowska, magister psychologii, terapeuta integracji sensorycznej, instruktor (nauczyciel) terapii integracji sensorycznej. Wieloletni terapeuta pracujący z dziećmi z mpdz i dziećmi z trudnościami w uczeniu się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Rehabilitacyjnym dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i dzieci z trudnościami w uczeniu się. Autorka publikacji o terapii SI. Wykładowca na studiach podyplomowych.

Ewa Górska-Derkacz, logopeda, pedagog specjalny, pedagog terapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta indywidualnej stymulacji słuchu K. Johansena J-IAS Provider.

Beata Andrukiewicz, logopeda,pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta metody A. Tomatisa, terapeuta indywidualnej stymulacji słuchu K. Johansena J-IAS Provider.

Marta Wiśniewska

  • terapeuta integracji sensorycznej
  • nauczyciel integracji sensorycznej

dr. n. hum. w zakresie pedagogiki, pedagog specjalny: oligofrenopedagog, logopeda, instruktor i terapeuty metody integracji sensorycznej. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w W-wie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2003 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, ASD, zespołami neurologicznymi. Nauczyciel dyplomowany - specjalista w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 213 w Warszawie, wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej, na Uniwersytecie SWPS oraz w Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku, konsultant w Ośrodku Rozwoju Psychoruchowego IN-Senti i w Nieodpłatnym Punkcie Konsultacyjnym SI przy PSTIS. Autorka wielu publikacji poświęconych diagnozie i terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, w tym Profilu Sensorycznego Dziecka oraz artykułów punktowanych (m.in. Psychiatria – Medycyna Praktyczna, Pediatra Polska, Postępy Neonatologii). Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się m.in. na diagnozie i terapii rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia nieprawidłowości procesów sensoryczno-motorycznych dla całościowego funkcjonowania, diecie sensorycznej, trudnych zachowaniach. W latach 2008-2014 prezes Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. W latach 2008-2015 redaktor krajowy, a od 2019 roku redaktor naczelny kwartalnika INTEGRACJA SENSORYCZNA. Od 2005 roku prowadzi autorskie warsztaty dla rodziców z zakresu integracji sensorycznej oraz warsztaty edukacyjne dla rodziców i opiekunów dzieci z zespołem Downa (0-3 r.ż.). Laureatka konkursu naukowego organizowanego przez Międzynarodowy Instytut Nowych Technologii przy Fundacji Promyk Słońca we Wrocławiu (2013). Uczestniczka wielu szkoleń, konferencji i sympozjów medycznych. Uczestniczka workshop: “Clinical Assessment of Sensory Integration Difficulties in Adolescents and Adult with Disabilities” Workshop by Ms PhD Teresa May Benson, OTR/L. FAOTA, Kildare, V. 2015; “Introduction of sensory modulation disorders to therapy: STEP SI model” X.2015, Workshop by T.M. Stackhouse, Warsaw, 2016; “Sensory diet – optimal support for therapy in people with neurological disorders” Workshop by T. M. Stackhouse, MA, OTR, J. Wilbarger, PhD, OTR/l (2017); “Sensory defensivnees: A comprehensive treatment approach” Developed by P. Wilbarger, M. Ed., FAOTA, J. Wilbarger, Ph.D., OTR, Warsaw, VI.2018.

18.02.2020 11:34:24