POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Warsztaty edukacyjne dla rodziców – podstawy SI

Termin: nieustalony
Miejsce: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI,
ul. Majdańska 3 lok.7B, Warszawa-Grochów (Osiedle Majdańska)

Opłata: 20 zł od uczestnika, wszyscy otrzymują materiały informacyjne.
nr konta do przelewu:

13 8011 0008 0000 0093 4943 0003

⚠️ Prosimy dokładnie opisać za jaką osobę jest robiony przelew!


Program:

1. Teoria integracji sensorycznej:

Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej.

 1. „Uczymy się przez zmysły” – jak uczy się mózg (założenia SI).
 2. Czynniki predysponujące do deficytów SI.
 3. Jak oceniamy przebieg procesu integracji sensorycznej – rozpoznawanie deficytów, metody i techniki diagnostyczne (testy, skale, obserwacja).
 4. „Naukowa zabawa”, czyli sesje terapeutyczne prowadzone metodą SI - prezentacja krótkich filmów.
 5. Skuteczność terapii integracji sensorycznej.

2. Deficyty integracji sensorycznej

 1. Omówienie wybranych deficytów integracji sensorycznej.
 2. Jak wspomagać rozwój procesów integracji sensoryczno-motorycznej w warunkach domowych.
 3. Prezentacja zastępczych technik terapeutycznych oraz domowego instrumentarium.
 4. Przekazanie uczestnikom literatury oraz materiałów informacyjnych.
 5. Dyskusja i pytania.

Warsztaty dofinansowuje: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej

ed.: 04.11.2020 12:44:33

utworzony.: 22-02-2013

Osoba prowadząca: Marta Wiśniewska

Marta Wisniewska dr, pedagog specjalny: oligofrenopedagog, logopeda
 • terapeuta integracji sensorycznej
 • nauczyciel integracji sensorycznej, instruktor senior

dr. n. hum. w zakresie pedagogiki, pedagog specjalny: oligofrenopedagog, logopeda, instruktor i terapeuty metody integracji sensorycznej. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w W-wie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2003 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, ASD, zespołami neurologicznymi. Nauczyciel dyplomowany - specjalista w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 213 w Warszawie, wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej i na Uniwersytecie Warszawskim w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu. Konsultant w Ośrodku Rozwoju Psychoruchowego IN-Senti i w Nieodpłatnym Punkcie Konsultacyjnym SI przy PSTIS. Autorka wielu publikacji poświęconych diagnozie i terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, w tym Profilu Sensorycznego Dziecka (PSD), Skali do oceny wrażliwości kompleksu ustno-twarzowego (SOWKUT) oraz artykułów punktowanych (m.in. Psychiatria – Medycyna Praktyczna, Pediatra Polska, Postępy Neonatologii). Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się m.in. na diagnozie i terapii rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia nieprawidłowości procesów sensoryczno-motorycznych dla całościowego funkcjonowania, diecie sensorycznej, trudnych zachowaniach oraz zaburzeniach przetwarzania sensorycznego u osób dorosłych. W latach 2008-2014 prezes Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. W latach 2008-2015 redaktor krajowa, a w latach 2019-2023 redaktor naczelna kwartalnika INTEGRACJA SENSORYCZNA. Od 2005 roku prowadzi autorskie warsztaty, webinary oraz szkolenia III stopnia. Współpracuje z WCIESS, Cognitus, Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom, Bardziej Kochani. Laureatka konkursu naukowego organizowanego przez Międzynarodowy Instytut Nowych Technologii przy Fundacji Promyk Słońca we Wrocławiu (2013). Uczestniczka wielu szkoleń, konferencji i sympozjów medycznych. Uczestniczka workshop: “Clinical Assessment of Sensory Integration Difficulties in Adolescents and Adult with Disabilities” Workshop by Ms PhD Teresa May Benson, OTR/L. FAOTA, Kildare, V. 2015; “Introduction of sensory modulation disorders to therapy: STEP SI model” X.2015, Workshop by T.M. Stackhouse, Warsaw, 2016; “Sensory diet – optimal support for therapy in people with neurological disorders” Workshop by T. M. Stackhouse, MA, OTR, J. Wilbarger, PhD, OTR/l (2017); “Sensory defensivnees: A comprehensive treatment approach” Developed by P. Wilbarger, M. Ed., FAOTA, J. Wilbarger, Ph.D., OTR, Warsaw, VI.2018.


                    Karty do ćwiczeń Dyspraktyczna Łucja Wspomaganie-IIwyd. Małe Dziecko Małe Dziecko Codzienne programy... 

ed.: 16.05.2023 11:34:57

utworzony.: 25-02-2018