POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Propozycja szkoleń dla Rodziców

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele!
Proponujemy od marca 2021 szkolenia dla rodziców  z następujących tematów:
  • Zaburzenia integracji sensorycznej, a problemy szkolne 
  • Rodzicu, skoncentruj się na skupieniu uwagi swojego dziecka 
  • Sposoby na wspieranie rozwoju dziecka
  • Zabawa, to ,,nie zabawa" 
Zarówno dyrektorzy jak i nauczyciele nie mają wpływu na sposoby wychowania dzieci przez rodziców.
Natomiast mierzą się na co dzień ze skutkami błędów wychowawczych, które nie wynikają ze złej woli, ale braku wiedzy i świadomości rodziców. Dlatego też gorąco zachęcamy do podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców.

Szkolenia dla rodziców:
Czas trwania – 3 godziny dydaktyczne
Koszt szkolenia – 1000 zł
Wszystkie szkolenia możliwe w trybie stacjonarnym – na miejscu u Was w szkole jak i wirtualnie (online).

ed.: 30.06.2021 12:07:23

utworzony.: 20-03-2021

Szkolenia rad pedagogicznych

Tematy:

Koszt szkolenia Rady Pedagogicznej 1.500,- PLN brutto

W cenę wliczone jest: 6 godzin szkolenia teoretyczno-warsztatowego, materiały szkoleniowe, zaświadczenia dla uczestników, koszt przejazdu osoby prowadzącej szkolenie.

Prowadzący (zależnie od regionu Polski):

Beata Gola – pedagog, nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i edukacji przedszkolnej, od 2015 roku certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej oraz członek PSTIS. Pedagog i terapeuta w Integracyjnym Przedszkolu Terapeutycznym Słoneczna Kraina w Bielsku-Białej, terapeuta integracji sensorycznej w Gabinecie Wspomagania Rozwoju „Równowaga” w Bielsku-Białej. Praktyk metody Tomatisa. Diagnosta Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego, Funkcjonalnej Diagnozy Profilu Psychoruchowego PEP-R. Na terenie przedszkola, pracuje głównie z dziećmi z autyzmem, w prywatnej praktyce prowadzi również terapie z nastolatkami i osobami dorosłymi. Obecnie słuchaczka studiów podyplomowych Integracja sensoryczna – metodyka diagnozy i terapii. Brała udział w licznych kursach i szkoleniach, m.in.:

  • Trening astronautyczny, badanie widzenia oraz zintegrowane przedsionkowe, słuchowe i wizualne strategie terapeutyczne – Mary Kawar,
  • Dieta sensoryczna – optymalne wsparcie terapii u osób z zaburzeniami neurorozwojowymi – Tracy Murnan Stackhouse, Julia Wilbarger,
  • Obronność sensoryczna: kompleksowa metoda leczenia  - Julia Wilbarger, Tracy Murnan Stackhouse,
  • Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju. Elementy diagnozy  i terapii dziecka 0-36 m.ż. – Jolanta Kazanowska, Artur Kownacki.

ed.: 14.07.2021 09:01:40

utworzony.: 19-12-2019

Formularz zgłoszeniowy

Imię, nazwisko, funkcja osoby zgłaszającej: *
Instytucja: *
Adres: *
Telefon: *
e-mail: *
Proponowany termin szkolenia*
wybierz temat:


*Proponowany termin szkolenia rady pedagogicznej ma charakter tylko orientacyjny. Ostateczny termin szkolenia ustalany jest między osobą prowadzącą szkolenie a stroną zapraszającą.