POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - SI

Uwaga!!!

Szkolenia I stopnia są przyjmowane obecnie na 2020 r.

Przed wypełnieniem formularza prosimy o dokładne zapoznanie się z REGULAMINEM SZKOLEŃ oraz zasadami wystawiania faktur poniżej.

Faktury za uczestnictwo w szkoleniach, kursach i innych opłatach wystawiane są zgodnie z danymi podanymi w Formularzu rejestracyjnym w pozycji : „dane do faktury”. Dane z formularza rejestracyjnego muszą być zgodne z danymi zawartymi w przelewie bankowym.

Jeżeli przelew dokonywany jest z konta innej osoby niż uczestnik kursu/płatnik składki/płatnik rekomendacji/płatnik prenumeraty, prosimy o podanie w tytule opłaty za kogo dokonywany jest przelew. Ta informacja dotyczy sytuacji gdy odbiorcą na fakturze oraz osobą dokonującą zapłaty jest osoba fizyczna (nie dotyczy osób prawnych oraz osób prowadzących działalność gospodarczą).

Korekty do faktur wystawiane są zgodnie z art. 106j ust 1 poz. 1-5 Ustawy o Vat.

adres kontaktowy: ksiegowoscpstis@wp.pl

nr konta PSTIS:

Bank PEKAO SA
76 1240 1095 1111 0010 0819 6065

24.01.2018 21:33:55

Zgłoszenie na szkolenie PSTIS - formularz

PROSZĘ WYBRAĆ OPCJE:
Imię, drugie imię: *
Nazwisko: *
Miejscowość: *
Ulica, nr domu/nr lokalu *
Kod pocztowy: *
Telefon: *
e-mail: *
Wykształcenie: *
Nazwa uczelni: *
Wydział: *
Ukończony kierunek studiów: *
Rok ukończenia studiów: *
Tytuł opłaty/szkolenia: *

potrzebuję fakturę dla firmy/instytucji   faktura tylko dla mnie

Dane firmy opłacającej fakturę:
Nazwa: *
Adres firmy/instytucji: *
NIP: *
Data wpłaty przelewu:
Kwota przelewu:

Wysłanie formularza oznacza akceptację regulaminu szkoleń!

Zapoznałam(-em) się z Regulaminem Szkoleń PSTIS i akceptuję jego warunki.
Zapoznałam(-em) się z zasadami wystawiania faktur przez PSTIS.