POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Centrum Badawczo-Terapeutyczne Integracji Sensorycznej

Centrum Badawczo-Terapeutyczne Integracji Sensorycznej jest jednostką organizacyjną Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej powołaną na mocy artykułu 8 pkt.e Statutu Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. CB-T IS zostało powołane w czerwcu 2013 roku uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

Celem CB-T IS jest prowadzenie badań naukowych w obszarze integracji sensorycznej.

23.03.2014 16:48:13