POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Centrum Badawczo-Terapeutyczne Integracji Sensorycznej

Kolegium Naukowe CB-T IS:

Dyrektor naukowy: p.o. Jolanta Kazanowska, prezes PSTIS

prof.zw. dr hab. Marta Bogdanowicz, psycholog kliniczny dziecięcy, profesor w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, założycielka, wieloletnia przewodnicząca, a obecnie wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji, była wiceprzewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Dysleksji

Ewa Grzybowska, psycholog, instruktor i terapeuta integracji sensorycznej,

Zbigniew Przyrowski, psycholog, instruktor i terapeuta integracji sensorycznej, założyciel i wieloletni prezes Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej

dr Agnieszka Olechowska, dr n. humanistycznych w dziedzinie pedagogiki, pedagog specjalny, logopeda, nauczyciel wczesnej edukacji; adiunkt w Instytucie Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierownik podyplomowych studiów Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna w Akademii Pedagogiki Specjalnej

02.09.2014 21:47:37