Image

Jestem terapeutą

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA...

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA?

  • Jeśli ukończyłeś kurs II stopnia, kurs doskonalący lub studia podyplomowe pod patronatem PSTIS należy dokonać wpłaty składki członkowskiej w kwocie 140 zł brutto. W opisie przelewu powinien się znajdować nr certyfikatu i ewentualnie imię i nazwisko. Po zaksięgowaniu wpłaty, w ciągu maksymalnie 3-4 dni zostanie aktywowane konto w panelu www.panel.pstis.pl . Należy się tam zarejestrować. Po pierwszym logowaniu należy uzupełnić dane dodatkowe w postaci adresu do wysyłki kwartalnika, danych do faktur itp.
  • Jeśli ukończyłeś studia podyplomowe lub certyfikowany kurs w innej instytucji należy napisać podanie skierowane do Zarządu PSTIS SI załączając kopię dokumentu nadającego uprawnienia (z suplementem) na adres mailowy czlonkowie@pstis.pl . Czas na rozpatrzenie podania wynosi 14 dni.

 Więcej informacji: https://pstis.pl/11-czlonkostwo

ZGUBIŁAM CERTYFIKAT TERAPEUTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ? CZY MOGĘ SIĘ UBIEGAĆ O DUPLIKAT?

Nie mamy możliwości wydania duplikatu certyfikatu. W takim przypadku wydajemy zaświadczenie potwierdzające uprawnienia oraz ukończenie kursu z numerem certyfikatu.

CZY MOGĘ ZMIENIĆ IMIĘ I NAZWISKO NA CERTYFIKACIE, ZAŚWIADCZENIU, NA INNE NIŻ TE WPISANE PODCZAS REJESTRACJI?

Nie ma możliwości zmiany imienia i nazwiska na już wydanym certyfikacie.

Wszelkie niezgodności (literówki, błędy, braki) prosimy zgłaszać przy podpisywaniu listy obecności. Na jej podstawię są drukowane certyfikaty.

NIE WIDZĘ ZAKŁADKI Z REJESTRACJĄ NA SZKOLENIE? CO TO OZNACZA?

Jeżeli na stronie szkolenia nie pojawia się formularz rejestracyjny oznacza to że szkolenie nie ma jeszcze potwierdzonego terminu. Prosimy o cierpliwość, w momencie ustalenia szczegółów szkolenia zostanie dla Państwa udostępniony formularz.

JESTEM CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA, MAM OPŁACONĄ SKŁADKĘ CZŁONKOWSKĄ ZA ROK, CZEMU NIE DOSTAJE KWARTALNIKA SI?

W przypadku opłaconej składki członkowskiej za dany rok kalendarzowy otrzymują Państwo prenumeratę kwartalnika IS. W przypadku braku otrzymania kwartalnika, prosimy o weryfikację danych podanych w panelu członka.

GDZIE MAM SIĘ ZGŁASZAĆ Z PROBLEMAMI DOTYCZĄCYMI PANELU CZŁONKA?

Problemy dotyczące panelu członkowskiego należy zgłaszać na adres członkowie@pstis.pl

NIE DOSTAŁAM INFORMACJI ZWROTNEJ PO WYSŁANIU ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE? DLACZEGO GO NIE OTRZYMAŁAM?

Odpowiedzi, które otrzymują Państwo, jako informacje zwrotne wypełnionego formularza rejestracyjnego są przesyłane do Państwa według kolejności terminów kursów.

Jeżeli nie otrzymaliście Państwo informacji o niespełnianiu warunków uczestnictwa w szkoleniu oznacza to, że Organizator skontaktuje się z Państwem na około 4-6 tygodni przed szkoleniem.

CZY MOŻNA ZAPISYWAĆ SIĘ JUŻ NA SZKOLENIA ODDALONE W CZASIE?

Tak, na wszystkie szkolenia, które mają udostępniony formularz rejestracyjny na swojej stronie, można się zapisać.

ILE RAZY MOGĘ ZMIENIĆ TERMIN UDZIAŁU W KURSIE?

W ramach jednej opłaty rejestracyjnej można dokonać zmiany terminu udziału w szkoleniu 1 raz.

CZY NA KURS MUSZE PRZYJŚĆ Z WŁASNYMI POMOCAMI NAUKOWYMI?

Wszelkie pomoce i materiały do nauki podczas szkolenia zapewnia Organizator.

NIE MOGĘ WZIĄĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU, KTÓRE ZOSTAŁO JUŻ OPŁACONE? CO TERAZ?

Z udziału w szkolenia można zrezygnować, zgodnie z regulaminem zwrot środków wpłaconych na poczet kursu, jest zwracany w następujący sposób:

Rezygnacja w terminie:

a. do 30 dni przed terminem szkolenia uprawnia do zwrotu wpłaconej kwoty po potrąceniu kosztów manipulacyjnych wysokości 200,00 zł,

b. do 20 dni przed terminem szkolenia uprawnia do zwrotu 60% wpłaconej kwoty,

c. do 7 dni przed terminem szkolenia uprawnia do zwrotu 15% wpłaconej kwoty.

Istnieje możliwość bezpłatnej, 1-krotnej zmiany terminu szkolenia.

CZY SZKOLENIA ODBYWAJĄ SIĘ TYLKO W WARSZAWIE?

Szkolenia najczęściej odbywają się siedzibie Stowarzyszenia PSTIS SI w Warszawie. W ramach współpracy z innymi instytucjami, przeprowadzamy szkolenia w innych lokalizacjach. Oferta szkoleń prowadzonych we współpracy z podanymi placówkami  publikowana jest w aktualnościach danych instytucji.

Masz grupę osób chętnych na szkolenie poza Warszawą? Skontaktuj się z nami poprzez biuro@pstis.pl omówimy warunki współpracy.