Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

Szanowni Członkowie PSTIS SI,

Zapraszamy Państwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI w dniu 22 czerwca 2024 roku.

W porządku Zgromadzenia pozwoliliśmy sobie ponownie umieścić punkty dotyczące zmian w statucie. Nie są to jednak zmiany nowe, zostały przez Zarząd zaproponowane już podczas Zgromadzenia w 2022 roku jednakże, dopiero 24 lipca 2023 roku czyli ponad rok po zatwierdzeniu zmian statutu Krajowy Rejestr Sądowy zwrócił nam wniosek o wpis zmian zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Członków z uwagi m.in. na niezapisanie w protokole treści zmienionych, dodanych lub usuniętych punktów statutu.

Z poważaniem
Beata Gola
Prezes PSTIS SI