Image

Jestem rodzicem

Literatura dla rodziców

Borkowska, M., Wagh, K. (2010). Integracja sensoryczna na co dzień. Warszawa: PZWL

Delacato, C. (1999). Dziwne niepojęte. Autystyczne dziecko. Warszawa: Fundacja Synapsis

Eliot, L. (2003). Co tam się dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia. Poznań: Media Rodzina

Maas, V. (1998). Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej. Warszawa: WSiP

Maurer, D., Maurer, Ch. (1994). Świat noworodka. Warszawa: PWN

Mikler-Chwastek, A. (2011). Sprawdzian rozwoju niemowląt. GdańskHarmonia

Wiśniewska, M. (2008), Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Poradnik dla rodziców i terapeutów. Kraków: Impuls

Wiśniewska, M. (2014). Sensoryczny Bruno. Warszawa: EMPIS

Wiśniewska, M. (2018).  Dyspraktyczna Łucja. Warszawa: EMPIS

Wiśniewska, M. (2017). Karty posturalne. Gdańsk: Harmonia