Image

Chcę zostać terapeutą

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie I stopnia - Neurobiologiczne podstawy rozwoju ma na celu przygotowanie teoretyczne do nabycia uprawnień do prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń przetwarzania sensorycznego.

Szkolenie I stopnia jest podstawą do zakwalifikowania kandydata na terapeutę metody integracji sensorycznej do modułu II - szkolenie II stopnia.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

 

 

Dokonując zapisu prosimy zwrócić uwagę na wypełniane pola:

1. kod pocztowy pisujemy bez myślnika

2. wpisujemy dane w pola do tego przeznaczone, prosimy nie wpisywać w pole NIP danych firmy

WARUNKI UCZESTNICTWA

ZAPISY NA SZKOLENIE

Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia I stopnia jest:

- wypełnienie formularza elektronicznego zgłoszenia wraz z danymi osobowymi

- przesłanie na adres kursy@pstis.pl dokumentów potwierdzających wymagane regulaminem wykształcenie

- dokonanie opłaty rejestracyjnej

Każdorazowe zgłoszenie na szkolenie PSTIS SI wymaga wypełnienia formularza przypisanego do danego szkolenia.

OPŁATY ZA SZKOLENIE

  • 1700 PLN  za kurs I stopnia (zawiera koszty opłaty rejestracyjnej)
  • 5.450 PLN za kurs II stopnia (zawiera koszty opłaty rejestracyjnej)
 

W przypadku szkoleń I i II stopnia obowiązuje bezzwrotna opłata rejestracyjna.

Opłata rejestracyjna za kurs I i II stopnia wynosi odpowiednio:

100 PLN – rejestracja na szkolenie I stopnia
250 PLN – rejestracja na szkolenie II stopnia

Nr konta dla wpłat na szkolenia I i II stopnia:
23 1090 0088 0000 0001 4842 4542

SZKOLENIA WYJAZDOWE

W sprawach związanych z organizacją szkoleń I stopnia poza siedzibą PSTIS SI tzw. szkolenia wyjazdowe zapraszamy do kontaktu z Biurem Zarządu biuro@pstis.pl