Image

Chcę zostać terapeutą

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie II stopnia - Diagnoza i terapia SI ma na celu przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy metodą integracji sensorycznej.

Podstawą do zakwalifikowania kandydata na szkolenie II stopnia jest ukończenie szkolenia modułu I - Neurobiologiczne podstawy rozwoju.

Kandydaci, którzy nie ukończyli modułu I w PSTIS SI (absolwenci kursów prowadzonych przez inne organizacje lub studiów podyplomowych) mogą zwrócić się o indywidualne rozpatrzenie ich prośby o kwalifikację na szkolenie. W tym celu należy przesłać na adres kursy@pstis.pl zaświadczenie ukończenia kursu lub studiów. Prośby o indywidualne zakwalifikowanie na kurs rozpatrywane są przez Zarząd PSTIS SI.

Szkolenie II stopnia kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym, których pozytywne zdanie jest konieczne do uzyskania certyfikatu terapeuty integracji sensorycznej.

W trakcie szkolenia obowiązuje 100% obecności na zajęciach.

Szkolenie obejmuje praktyczną naukę wykonywania prób testowych oraz obserwacji klinicznej, uczestnik kursu jest zobowiązany do aktywnego uczestniczenia w ćwiczeniach praktycznych.

 

Korzystanie z testów P.S.T.I.S.

Bieżące szkolenia obejmują naukę Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej. Do późniejszego posługiwania się nimi wymagane są zestawy pomocy. Pomoce są do kupienia oddzielnie na stronie www.empis.pl i nie są objęte ceną kursu.

 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

 

 

Dokonując zapisu prosimy zwrócić uwagę na wypełniane pola:

1. kod pocztowy pisujemy bez myślnika

2. wpisujemy dane w pola do tego przeznaczone, prosimy nie wpisywać w pole NIP danych firmy

WARUNKI UCZESTNICTWA

ZAPISY NA SZKOLENIE

Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia I stopnia jest:

- wypełnienie formularza elektronicznego zgłoszenia wraz z danymi osobowymi

- przesłanie na adres kursy@pstis.pl dokumentów potwierdzających wymagane regulaminem wykształcenie

- dokonanie opłaty rejestracyjnej

Każdorazowe zgłoszenie na szkolenie PSTIS SI wymaga wypełnienia formularza przypisanego do danego szkolenia.

OPŁATY ZA SZKOLENIE

  • 1700 PLN  za kurs I stopnia (zawiera koszty opłaty rejestracyjnej)
  • 5.450 PLN za kurs II stopnia (zawiera koszty opłaty rejestracyjnej)
 

W przypadku szkoleń I i II stopnia obowiązuje bezzwrotna opłata rejestracyjna.

Opłata rejestracyjna za kurs I i II stopnia wynosi odpowiednio:

100 PLN – rejestracja na szkolenie I stopnia
250 PLN – rejestracja na szkolenie II stopnia

Nr konta dla wpłat na szkolenia I i II stopnia:
23 1090 0088 0000 0001 4842 4542

SZKOLENIA WYJAZDOWE

W sprawach związanych z organizacją szkoleń I stopnia poza siedzibą PSTIS SI tzw. szkolenia wyjazdowe zapraszamy do kontaktu z Biurem Zarządu biuro@pstis.pl