Image

Chcę zostać terapeutą

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA...

KIEDY NALEŻY UIŚCIĆ OPŁATĘ REJESTRACYJNĄ/ CZY MUSZĘ JĄ OPŁACAĆ/CZY JEST TO DODATKOWA KWOTA?

Opłatę rejestracyjną należy uiścić na koncie organizatora w dniu zapisu na szkolenie, zapewnia ona rezerwację miejsca na szkoleniu. Cena szkolenia podana na stronie zawiera opłatę rejestracyjną np. jeśli szkolenie kosztuje 1000 zł, a opłata rejestracyjna wynosi 50 zł (wysokość opłaty wszystkich kursów III stopnia), na 30 dni przed szkoleniem należy dopłacić 950 zł.

JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY SZKOLENIEM OFEROWANYM PRZEZ NASZE STOWARZYSZENIE A STUDIAMI PODYPLOMOWYMI?

Oferujemy studia podyplomowe (lista uczelni na stronie) oraz dwustopniowe kursy kwalifikacyjne. Według opinii krążących na różnych forach internetowych, ukończenie kursu nie daje kwalifikacji do pracy w placówkach oświatowych nadzorowanych przez kuratoria oświaty. NIE KONIECZNIE!

Ukończenie kursów kwalifikacyjnych nie daje możliwości zatrudnienia na stanowisku terapeuty integracji sensorycznej w placówkach oświatowych lecz nie uniemożliwiają pracy. Można prowadzić zajęcia rewalidacyjne i wczesnego wspomagania rozwoju metodą SI po kursach. Nie można natomiast zostać zatrudnionym jako Terapeuta SI.

Po studiach natomiast można zostać zatrudnionym w placówkach oświatowych na stanowisku Terapeuty SI chociaż, jest to metoda i taki zawód nie istnieje. Ale dla osób po studiach z integracji sensorycznej placówki mogą tworzyć nieistniejące stanowiska Terapeuty SI.

SZUKAM DOFINANSOWANIA DO KURSU SI, GDZIE SZUKAĆ I JAK SZUKAĆ DOFINANSOWAŃ?

PSTIS jest wpisane do RIS (rejestr instytucji szkoleniowych) co umożliwia dofinansowanie z Urzędu Pracy. W celu zdobycia bliższych informacji prosimy o kontakt z odpowiednim Urzędem Pracy w swoim miejscu miejscu zamieszkania.

Jesteśmy także wpisani do Bazy Usług Rozwojowych i publikujemy karty usług naszych kursów. Aby skorzystać z dofinansowania PARP należy sprawdzić regionalne programy i skontaktować się z odpowiednim operatorem:

https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/component/site/site/dofinansowania-bur/#programy-regionalne

CHCĘ SIĘ ROZWIJAĆ W KIERUNKU PRACY METODĄ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, MAM INNE WYKSZTAŁCENIE NIŻ TE ZAWARTE W REGULAMINIE CO MAM ZROBIĆ, JEŻELI CHCĘ ZAPISAĆ SIĘ NA KURS?

W przypadku braku wymienionego w regulaminie wykształcenia, jest możliwość przyjęcia na kurs za zgodą Zarządu PSTIS SI. W tym celu należy przesłać na adres biuro@pstis.pl podanie z załączonymi dokumentami poświadczającymi wykształcenie np. dyplom ukończenia studiów z suplementem, ukończone kursy pedagogiczne...

CZY SZKOLENIA ODBYWAJĄ SIĘ TYLKO W WARSZAWIE?

Szkolenia najczęściej odbywają się siedzibie Stowarzyszenia PSTIS SI w Warszawie. W ramach współpracy z innymi instytucjami, przeprowadzamy szkolenia w innych lokalizacjach. Oferta szkoleń prowadzonych we współpracy z podanymi placówkami  publikowana jest w aktualnościach tych instytucji.

Masz grupę osób chętnych na szkolenie poza Warszawą? Skontaktuj się z nami poprzez biuro@pstis.pl omówimy warunki współpracy.

Z JAKIMI UCZELNIAMI WSPÓŁPRACUJE PSTIS?

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej współpracuje z Uczelniami w zakresie realizacji studiów doskonalących z zakresu integracji sensorycznej.

Akademia Pedagogiki Specjalnej M. Grzegorzewskiej w Warszawie - rekrutacja otwarta- Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej - IRK (aps.edu.pl)

 Akademia Nauk Stosowanych TWP - rekrutacja otwarta- Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego - Akademia Nauk Stosowanych TWP (akademiatwp.pl)

Instytut Rozwoju Edukacji - rekrutacja otwarta- Integracja sensoryczna studia podyplomowe Katowice - diagnoza i terapia dzieci (Patronat PSTIS) - Instytut Rozwoju Edukacji (ire-studia.edu.pl)

Linki do zapisów są dostępne w zakładce STUDIA

ILE RAZY MOGĘ ZMIENIĆ TERMIN UDZIAŁU W KURSIE?

W ramach jednej opłaty rejestracyjnej mogę dokonać zmiany terminu udziału w szkoleniu 1 raz.

CZY NA KURS MUSZE PRZYJŚĆ Z WŁASNYMI POMOCAMI NAUKOWYMI?

Wszelkie pomoce i materiały do nauki podczas szkolenia zapewnia Organizator.

NIE MOGĘ WZIĄĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU, KTÓRE ZOSTAŁO JUŻ OPŁACONE? CO TERAZ?

Z udziału w szkolenia można zrezygnować, zgodnie z regulaminem zwrot środków wpłaconych na poczet kursu, jest zwracany w następujący sposób:

Rezygnacja w terminie:

a. do 30 dni przed terminem szkolenia uprawnia do zwrotu wpłaconej kwoty po potrąceniu kosztów manipulacyjnych wysokości 200,00 zł,

b. do 20 dni przed terminem szkolenia uprawnia do zwrotu 60% wpłaconej kwoty,

c. do 7 dni przed terminem szkolenia uprawnia do zwrotu 15% wpłaconej kwoty.

Istnieje możliwość zmiany na inny termin szkolenia (zmiana terminu jest możliwa 1 krotnie).

ILE NIEOBECNOŚCI MOGĘ MIEĆ NA KURSIE I I II STOPNIA? Z KIM TO USTALIĆ?

Na kursie I stopnia wymagana jest 100% obecność.

Na kursie II Stopnia można mieć jedną nieobecność. Nieobecność należy zgłaszać do instruktorów prowadzących szkolenie na początku szkolenia w celu ustalenia nadrobienia materiału. W sytuacji braku możliwości nadrobienia materiału – wskazane jest odrobienie nieobecności na najbliższym kursie II stopnia.

CZY MOŻNA ZAPISYWAĆ SIĘ JUŻ NA SZKOLENIA ODDALONE W CZASIE?

Tak, na wszystkie szkolenia, które mają udostępniony formularz rejestracyjny na swojej stronie, można się zapisać w dowolnym momencie.

NIE WIDZĘ ZAKŁADKI Z REJESTRACJĄ NA SZKOLENIE? CO TO OZNACZA?

Jeżeli na stronie szkolenia nie pojawia się formularz rejestracyjny oznacza to, że szkolenie nie ma jeszcze potwierdzonego terminu. Prosimy o cierpliwość, w momencie ustalenia szczegółów szkolenia zostanie dla Państwa udostępniony formularz.

NIE DOSTAŁAM INFORMACJI ZWROTNEJ PO WYSŁANIU ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE? DLACZEGO GO NIE OTRZYMAŁAM?

Odpowiedzi, które otrzymują Państwo, jako informacje zwrotne wypełnionego formularza rejestracyjnego są przesyłane do Państwa według kolejności terminów kursów.

Jeżeli nie otrzymaliście Państwo informacji o niespełnianiu warunków uczestnictwa w szkoleniu oznacza to, że Organizator skontaktuje się z Państwem na około 4-6 tygodni przed szkoleniem.

CZY KURS I STOPNIA UPRAWNIA DO PROWADZENIA TERAPII SI?

Kurs I stopnia nie uprawnia do prowadzenia terapii i diagnozy, jest on tylko częścią zagadnień teoretycznych, wstępem do kursu kwalifikacyjnego II stopnia. Do prowadzenia terapii i diagnozy uprawnia certyfikat, wydany w momencie ukończenia kursu kwalifikacyjnego II stopnia.