Image

Chcę zostać terapeutą

Studia na APS – Warszawa

Zapraszamy na studia podyplomowe Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej organizowane przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie we współpracy z PSTIS SI

W trakcie zajęć słuchacze uczestniczą w kursie I i II integracji sensorycznej nabywając uprawnienia do diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej. 

Absolwent: studiów posiada kompetencje do diagnozowania i  prowadzenia terapii integracji sensorycznej jako jednej z metod wspomagających rozwój dziecka w  publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, m. in.: w  przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi, specjalnych, w ośrodkach rehabilitacyjno–edukacyjno–wychowawczych, w ośrodkach wczesnego wspomagania;

Szczegółowe informacje i zapisy na studia na stronie Akademii Pedagogiki Specjalnej im M. Grzegorzewskiej:

Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej - IRK (aps.edu.pl)