Image

Chcę zostać terapeutą

Zbigniew Przyrowski

mgr, psycholog kliniczny

 • terapeuta integracji sensorycznej
 • nauczyciel integracji sensorycznej, instruktor senior
Zbigniew Przyrowski


Psycholog kliniczny, ukończył UKSW w Warszawie, pracuje zawodowo z różnymi grupami dzieci od lat 80-tych dwudziestego wieku. Prekursor metody integracji sensorycznej w Polsce. Organizator pierwszego kursu integracji sensorycznej w Polsce i terapeuta integracji sensorycznej od 1994r., Instruktor terapii integracji sensorycznej od 1998r (współwyszkolił kilka tysięcy terapeutów). Współtwórca pierwszych w Polsce programów szkolenia terapeutów integracji sensorycznej.

Członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów NDT-SI. Członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej i pierwszy prezes tego stowarzyszenia (przez trzy kolejne kadencje).

Założyciel i przez 15 lat pierwszy redaktor naczelny Kwartalnika Integracja Sensoryczna, pierwszego fachowego pisma o integracji sensorycznej w Polsce, istniejącego od 2000r. Założyciel pierwszego w Polsce gabinetu terapii integracji sensorycznej (obecnie przekształconego w największe w Polsce Centrum Procesów Sensorycznych-Sensum Mobile, www.procesysensoryczne.pl).

Autor wielu publikacji o integracji sensorycznej w tym książki podręcznika do terapii integracji sensorycznej „Integracja sensoryczna. Teoria, diagnoza, terapia”, Terapia ręki w teorii integracji sensorycznej”, Trenuj mózg poprze ruch”. Współautor takich książek jak „Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży” czy „ Dziecko niepełnosprawne ruchowo” i wielu artykułów w Kwartalniku Integracja Sensoryczna i innych czasopismach fachowych.

Twórca kilku metod diagnostycznych w tym Kwestionariusza Rozwoju Sensomotorycznego i Standaryzowanej Klinicznej Obserwacji. Współtwórca nowatorskiego na skalę światową komputerowego programu asystującego w Terapii Integracji sensorycznej. Uczestnik wielu konferencji naukowych. Uhonorowany w 2015 r. Nagrodą Okolicznościową za wybitne zasługi dla Stowarzyszenia przez zarząd PSTIS.

Więcej na stronie: www.zbigniewprzyrowski.pl

Ewa Grzybowska

mgr, psycholog kliniczny

 • terapeuta integracji sensorycznej
 • nauczyciel integracji sensorycznej, instruktor senior
Ewa Grzybowska

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: stosowana psychologia kliniczna). Ukończyła również studia podyplomowe „Rehabilitacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych” w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Jest terapeutą i instruktorem seniorem metody integracji sensorycznej Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Współpracuje z Kwartalnikiem Integracja Sensoryczna jako redaktor działu zagranicznego. Brała udział w normalizacji pierwszego polskiego narzędzia do oceny rozwoju psychoruchowego małego dziecka (od 3m-cy do 3 lat) –DSR. Jako ekspert powołany przez MEN uczestniczyła w pracach Europejskiej Agencji w zespole Early Childhood Intervention; autorka raportu o rozwoju wczesnej interwencji w Polsce w latach 2005-2010.

Przez wiele lat pracowała na stanowisku psychologa-terapeuty w Centrum Rehabilitacji i Edukacji TPD „Helenów”. Obecnie jest pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 w Warszawie, gdzie prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej oraz EEG Biofeedback. Pełni też funkcję koordynatora zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Od 2007 r. współpracuje ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych – Neurologopedia oraz Wczesna Interwencja. Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w pracy diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwojowymi, od wieku niemowlęcego po szkolny.

Uczestniczka workshop'ów:

Ms. Mary Kawar: "Astronaut Training,Vision Screening &  Integrated Visual - Vestibular Tratement Strategies"  Dublin Ireland, 16th & 17th September 2013

Tracy Murnan Stackhouse: ”Treating Sensory Modulation Disorders: The STEPSI- A Tool for Effective Clinical Reasoning” Dublin, 5-6 September 2014

dr Teresa May-Benson: "Clinical Assessment of Sensory Integration Difficulties for Adults and Adolescents with Disabilities" Warszawa 2015

Małgorzata Dębińska-Pruchniak

mgr, psycholog kliniczny

 • terapeuta integracji sensorycznej
 • nauczyciel integracji sensorycznej, instruktor senior
Image
Małgorzata Dębińska-Pruchniak

Wieloletni terapeuta pracujący z dziećmi z mpdz i dziećmi z trudnościami w uczeniu się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Rehabilitacyjnym dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i dzieci z trudnościami w uczeniu się. Terapeuta integracji sensorycznej. Nauczyciel terapii integracji sensorycznej od 2005 r. Autorka publikacji o terapii SI.

Uczestniczka szkolenia  Ms. Mary Kawar: "Astronaut Training,Vision Screening &  Integrated Visual - Vestibular Tratement Strategies" Warszawa, 2014

dr Marta Wiśniewska

pedagog specjalny: oligofrenopedagog, logopeda

 • terapeuta integracji sensorycznej
 • nauczyciel integracji sensorycznej, instruktor senior
Image
dr Marta Wiśniewska 2023

dr. n. hum. w zakresie pedagogiki, pedagog specjalny: oligofrenopedagog, logopeda, instruktor i terapeuty metody integracji sensorycznej. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w W-wie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2003 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, ASD, zespołami neurologicznymi. Nauczyciel dyplomowany - specjalista w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 213 w Warszawie, wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej i na Uniwersytecie Warszawskim w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu. Konsultant w Ośrodku Rozwoju Psychoruchowego IN-Senti i w Nieodpłatnym Punkcie Konsultacyjnym SI przy PSTIS. Autorka wielu publikacji poświęconych diagnozie i terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, w tym Profilu Sensorycznego Dziecka (PSD), Skali do oceny wrażliwości kompleksu ustno-twarzowego (SOWKUT) oraz artykułów punktowanych (m.in. Psychiatria – Medycyna Praktyczna, Pediatra Polska, Postępy Neonatologii). Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się m.in. na diagnozie i terapii rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia nieprawidłowości procesów sensoryczno-motorycznych dla całościowego funkcjonowania, diecie sensorycznej, trudnych zachowaniach oraz zaburzeniach przetwarzania sensorycznego u osób dorosłych. W latach 2008-2014 prezes Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. W latach 2008-2015 redaktor krajowa, a w latach 2019-2023 redaktor naczelna kwartalnika INTEGRACJA SENSORYCZNA. Od 2005 roku prowadzi autorskie warsztaty, webinary oraz szkolenia III stopnia. Współpracuje z WCIESS, Cognitus, Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom, Bardziej Kochani. Laureatka konkursu naukowego organizowanego przez Międzynarodowy Instytut Nowych Technologii przy Fundacji Promyk Słońca we Wrocławiu (2013). Uczestniczka wielu szkoleń, konferencji i sympozjów medycznych. Uczestniczka workshop: “Clinical Assessment of Sensory Integration Difficulties in Adolescents and Adult with Disabilities” Workshop by Ms PhD Teresa May Benson, OTR/L. FAOTA, Kildare, V. 2015; “Introduction of sensory modulation disorders to therapy: STEP SI model” X.2015, Workshop by T.M. Stackhouse, Warsaw, 2016; “Sensory diet – optimal support for therapy in people with neurological disorders” Workshop by T. M. Stackhouse, MA, OTR, J. Wilbarger, PhD, OTR/l (2017); “Sensory defensivnees: A comprehensive treatment approach” Developed by P. Wilbarger, M. Ed., FAOTA, J. Wilbarger, Ph.D., OTR, Warsaw, VI.2018.

Beata Andrukiewicz

mgr, pedagog, logopeda

 • terapeuta integracji sensorycznej
 • nauczyciel integracji sensorycznej,

Absolwentka Uniwersytetu  Marii  Curie-Skłodowskiej  w  Lublinie (nauczanie początkowe, pedagogika  ogólna) oraz  Podyplomowego Studium Logopedii i Glottodydaktyki Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu.

Ukończyła liczne kursy, szkolenia i warsztaty doskonalące uzyskując kwalifikacje m.in. do diagnozy i terapii metodą A.Tomatisa, Indywidualnej stymulacji słuchowej K.Johansena (JIAS), Neuroflow A.Senderskiego, pracy metodą integracji bilateralnej.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w SOSWR TPD „Helenów” w Warszawie, w publicznych przedszkolach miasta Piaseczno oraz w przychodni pediatrycznej „Tolek” w Lesznowoli. Obecnie jest pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie, gdzie prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej oraz stymulację audio-psycho-lingwistyczną metodą Tomatisa oraz w Przedszkolu nr 3 w Piasecznie prowadząc tam terapię logopedyczną i terapię integracji sensorycznej oraz terapię JIAS.

Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się szczególnie w obszarze wspierania rozwoju funkcji słuchowych oraz rozwoju mowy. 

Uczestniczka m.in. szkoleń  Ms. Mary Kawar MS,OT/L: "Astronaut Training, Vision Screening &  Integrated Vestibular - Auditory- Visual - Tratement Strategies" Warszawa, 2014, „Sensory defensivness: A comprehensive treatment approach” Developed by P. Wilbarger, M. Ed., FAOTA and J. Wilbarger, Ph.D., OTR, Warsaw, VI.2018.

Justyna Smorczewska

Pedagog, instruktor i terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta Biofeedback. Wieloletni członek Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Od kilkunastu lat zajmuje się diagnozą i terapią z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi, wczesnym wspieraniem rozwoju dziecka. Ukończyła podyplomowe studia: wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka AWF, rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi UW, terapia pedagogiczna APS. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, w przedszkolach integracyjnych, na oddziale neurologicznym.

Katarzyna Zawada

 • fizjoterapeutka
 • terapeutka integracji sensorycznej, instruktorka
kzawada

 

Fizjoterapeutka z ponad 17 letnim stażem pracy w środowisku medycznym. Certyfikowany specjalista w dziedzinie fizjoterapii metodą Vojty, Bobath, PNF, Mc Kenzie, terapii manualnej wg dr Ackermanna i B.Zukunft Huber, Kinetic Control oraz terapii w kombinezonach Dunag. Terapeuta integracji sensorycznej, członek PSTIS. Na co dzień pracuje w Centrum Zaawansowanej Fizjoterapii Tactum Sanitas w Kielcach oraz Niepublicznym Przedszkolu „Zygzak” w Kielcach. 

Marcin Targoński

 • pedagog
 • nauczyciel integracji sensorycznej
mtargonski

Pedagog, nauczyciel i terapeuta metody integracji sensorycznej, absolwent I edycji studiów podyplomowych "Integracja sensoryczna - metodyka diagnozy i terapii dla terapeutów integracji sensorycznej". 

Jego praca skupia się wokół dzieci ze spektrum Autyzmu, zespołem Downa, ADHD, wad genetycznych, opóźnieniem rozwoju psychomotorycznego i innych. 

Dodatkowo ma uprawnienia do prowadzenia Terapii Ręki, Terapii NeuroTaktylnej, Bilateralnej Integracji, Treningu słuchowego: Neuroflow.

Od 2008 roku członek PSTIS SI.

Pan Marcin uczestniczył w wielu szkoleniach z zakresu integracji sensorycznej, m.in. „Obronność sensoryczna. Kompleksowa metoda leczenia Patrici i Julii Wilbarger”, co uprawnia go do stosowania Techniki Therapressure TM, stworzonej przez P&J Wilbarger, Ms. Mary Kawar: „Astronaut Training, Vision Screening & Integrated Visual-Vestibular Treatment Strategies”,, „Trening astronautyczny, badanie widzenia oraz zintegrowane przedsionkowe, słuchowe i wizualne strategie terapeutyczne”,  dr Teresa May-Benson: "Clinical Assessment of Sensory Integration Difficulties for Adults and Adolescents with Disabilities"  PSTIS Warszawa 2015 „Kliniczna ocena zaburzeń procesów sensorycznych u dorosłych i młodzieży z niepełnosprawnością”.

Beata Mendygrał-Lewicka

 • mgr wychowania fizycznego
 • terapeuta integracji sensorycznej
 • nauczyciel integracji sensorycznej

 

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku – kierunek nauczycielski, Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie wydział rehabilitacji: studia podyplomowe – kształcenie integracyjne z elementami rewalidacji i rehabilitacji.

Od 1992 roku pracuje z dziećmi  z niepełnosprawnością intelektualną, ASD, zespołami neurologicznymi prowadząc zajęcia indywidualne i grupowe. Nauczyciel dyplomowany w Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie woj. Kujawsko-Pomorskie.  Prowadzi prywatny gabinet terapeutyczny Praksja Lipno. Praca z dziećmi to jej pasja, a uśmiech zadowolonego małego pacjenta daje jej najwięcej satysfakcji. W swojej pracy stawia na rzetelną diagnozę i odpowiednie dobieranie najlepszych możliwych metod dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości danego dziecka. Prywatnie lubi sport, aktywność i podróże, spotkania zprzyjaciółmi - bycie w ciągłym ruchu daję jej napęd do kreatywnej pracy z dziećmi.

Uczestniczka  wiele  szkoleń, warsztatów, konferencji i kongresów doskonalących wspierania rozwoju dziecka.  Uzyskała kwalifikacje m.in. do diagnozy i terapii  Metodą Warnkego trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny. Terapii ręki w teorii integracji sensorycznej, Terapeuta Treningów Umiejętności Społecznych. 

Joanna Wardacka

 • magister pedagogiki
 • terapeuta integracji sensorycznej
 • nauczyciel integracji sensorycznej
jwardacka

Absolwentka studiów: Edukacja i rewalidacja upośledzonych umysłowo; Kształcenie zintegrowane z edukacją przedszkolną, Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju; Terapia i edukacja dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; Terapia ruchowa, gimnastyka kompensacyjno-korekcyjna z elementami masażu; Zarządzanie oświatą; Integracja sensoryczna - metodyka diagnozy i terapii. Kursy kwalifikacyjne z zakresu surdopedagogiki i tyflopedagogiki.

Posiada kwalifikacje do diagnozowania i prowadzenia treningu słuchowego, wzrokowego i motorycznego Metodą Warnkego, do prowadzenie zajęć z zakresu treningu umiejętności społecznych, terapii ręki, terapii widzenia, terapii jedzenia. Planując pracę zwraca uwagę na możliwości, potrzeby i zainteresowania wychowanków, co pozwala na dobór właściwych oddziaływań terapeutycznych.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w świetlicy dla dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnościami prowadzonej przez stowarzyszenie założone przez rodziców podopiecznych; pracując w przedszkolu integracyjnym w Bydgoszczy oraz prowadząc gabinet integracji sensorycznej „EGEO TERAPIA Joanna Wardacka”.

Chętnie zdobywa i pogłębia wiedzę dotyczącą pracy z dzieckiem i integracji sensorycznej uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach.

Brała udział w szkoleniach:

Mary Kawar Trening astronautyczny, badanie widzenia oraz zintegrowane przedsionkowe, słuchowe i wizualne strategie terapeutyczne Warszawa 21-22.06.2014

Dr TeresaA. May- Benson Kliniczna ocena zaburzeń procesów sensorycznych u młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością Warszawa 14-15.02.2015

Tracy Muran Stackhouse Wprowadzenie do terapii zaburzeń modulacji sensorycznej: STEPSI - narzędzie do efektywnego rozumowania klinicznego 17-18.10.2015

Joanna Agapow

 • mgr pedagogiki specjalnej
 • terapeuta i nauczyciel SI
 • diagnosta ADOS-2
jagapow

Wieloletnie doświadczenie zdobywała w różnorodnych placówkach oświatowych, w szkołach i przedszkolach specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych. Od kilkunastu lat pracuje w poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadząc diagnozę i terapię dzieci ze spektrum autyzmu oraz jest wykładowcą na Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

Wykształcenie kierunkowe wzbogacała studiami podyplomowymi (m.in. Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju – Uniwersytet Gdański, Diagnoza i terapia pedagogiczna – WSH TWP Szczecin) oraz licznymi kursami i szkoleniami (m.in. Terapia Integracji Sensorycznej, Stosowana Analiza Behawioralne w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi, Glottodydaktyka – edukacja językowa i matematyczna,  Dysleksja rozwojowa – teoria, diagnoza, terapia pedagogiczna). Brała udział w walidacji testu PEP-3-PL.