Image

Chcę zostać terapeutą

Studia z certyfikatem PSTIS SI

Absolwent studiów posiada kompetencje do diagnozowania i  prowadzenia terapii integracji sensorycznej jako jednej z metod wspomagających rozwój dziecka w  publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, m. in.: w  przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi, specjalnych, w ośrodkach rehabilitacyjno–edukacyjno–wychowawczych, w ośrodkach wczesnego wspomagania.

Absolwent studiów firmowanych naszym logo otrzymuje certyfikat ukończenia I i II stopnia kursu integracji sensorycznej wydany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, co stanowi integralną część świadectwa ukończenia studiów. Certyfikat daje uprawnienia do diagnozowania za pomocą Polskich Standaryzowanych Testów SI.

Image
Logo Polskich Standaryzowanych Testów Si

 

Skorzystaj z podmenu STUDIA aby zobaczyć z jakimi uczelniami aktualnie współpracujemy!