Image

Chcę zostać terapeutą

Zbigniew Przyrowski

mgr, psycholog kliniczny

 • terapeuta integracji sensorycznej
 • nauczyciel integracji sensorycznej, instruktor senior
Zbigniew Przyrowski


Psycholog kliniczny, ukończył UKSW w Warszawie, pracuje zawodowo z różnymi grupami dzieci od lat 80-tych dwudziestego wieku. Prekursor metody integracji sensorycznej w Polsce. Organizator pierwszego kursu integracji sensorycznej w Polsce i terapeuta integracji sensorycznej od 1994r., Instruktor terapii integracji sensorycznej od 1998r (współwyszkolił kilka tysięcy terapeutów). Współtwórca pierwszych w Polsce programów szkolenia terapeutów integracji sensorycznej.

Członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów NDT-SI. Członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej i pierwszy prezes tego stowarzyszenia (przez trzy kolejne kadencje).

Założyciel i przez 15 lat pierwszy redaktor naczelny Kwartalnika Integracja Sensoryczna, pierwszego fachowego pisma o integracji sensorycznej w Polsce, istniejącego od 2000r. Założyciel pierwszego w Polsce gabinetu terapii integracji sensorycznej (obecnie przekształconego w największe w Polsce Centrum Procesów Sensorycznych-Sensum Mobile, www.procesysensoryczne.pl).

Autor wielu publikacji o integracji sensorycznej w tym książki podręcznika do terapii integracji sensorycznej „Integracja sensoryczna. Teoria, diagnoza, terapia”, Terapia ręki w teorii integracji sensorycznej”, Trenuj mózg poprze ruch”. Współautor takich książek jak „Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży” czy „ Dziecko niepełnosprawne ruchowo” i wielu artykułów w Kwartalniku Integracja Sensoryczna i innych czasopismach fachowych.

Twórca kilku metod diagnostycznych w tym Kwestionariusza Rozwoju Sensomotorycznego i Standaryzowanej Klinicznej Obserwacji. Współtwórca nowatorskiego na skalę światową komputerowego programu asystującego w Terapii Integracji sensorycznej. Uczestnik wielu konferencji naukowych. Uhonorowany w 2015 r. Nagrodą Okolicznościową za wybitne zasługi dla Stowarzyszenia przez zarząd PSTIS.

Więcej na stronie: www.zbigniewprzyrowski.pl

Ewa Grzybowska

mgr, psycholog kliniczny

 • terapeuta integracji sensorycznej
 • nauczyciel integracji sensorycznej, instruktor senior
Ewa Grzybowska

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: stosowana psychologia kliniczna). Ukończyła również studia podyplomowe „Rehabilitacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych” w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Jest terapeutą i instruktorem seniorem metody integracji sensorycznej Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Współpracuje z Kwartalnikiem Integracja Sensoryczna jako redaktor działu zagranicznego. Brała udział w normalizacji pierwszego polskiego narzędzia do oceny rozwoju psychoruchowego małego dziecka (od 3m-cy do 3 lat) –DSR. Jako ekspert powołany przez MEN uczestniczyła w pracach Europejskiej Agencji w zespole Early Childhood Intervention; autorka raportu o rozwoju wczesnej interwencji w Polsce w latach 2005-2010.

Przez wiele lat pracowała na stanowisku psychologa-terapeuty w Centrum Rehabilitacji i Edukacji TPD „Helenów”. Obecnie jest pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 w Warszawie, gdzie prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej oraz EEG Biofeedback. Pełni też funkcję koordynatora zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Od 2007 r. współpracuje ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych – Neurologopedia oraz Wczesna Interwencja. Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w pracy diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwojowymi, od wieku niemowlęcego po szkolny.

Uczestniczka workshop'ów:

Ms. Mary Kawar: "Astronaut Training,Vision Screening &  Integrated Visual - Vestibular Tratement Strategies"  Dublin Ireland, 16th & 17th September 2013

Tracy Murnan Stackhouse: ”Treating Sensory Modulation Disorders: The STEPSI- A Tool for Effective Clinical Reasoning” Dublin, 5-6 September 2014

dr Teresa May-Benson: "Clinical Assessment of Sensory Integration Difficulties for Adults and Adolescents with Disabilities" Warszawa 2015

Małgorzata Dębińska-Pruchniak

mgr, psycholog kliniczny

 • terapeuta integracji sensorycznej
 • nauczyciel integracji sensorycznej, instruktor senior
Image
Małgorzata Dębińska-Pruchniak

Wieloletni terapeuta pracujący z dziećmi z mpdz i dziećmi z trudnościami w uczeniu się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Rehabilitacyjnym dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i dzieci z trudnościami w uczeniu się. Terapeuta integracji sensorycznej. Nauczyciel terapii integracji sensorycznej od 2005 r. Autorka publikacji o terapii SI.

Uczestniczka szkolenia  Ms. Mary Kawar: "Astronaut Training,Vision Screening &  Integrated Visual - Vestibular Tratement Strategies" Warszawa, 2014

dr Marta Wiśniewska

pedagog specjalny: oligofrenopedagog, logopeda

 • terapeuta integracji sensorycznej
 • nauczyciel integracji sensorycznej, instruktor senior
Image
dr Marta Wiśniewska 2023

dr. n. hum. w zakresie pedagogiki, pedagog specjalny: oligofrenopedagog, logopeda, instruktor i terapeuty metody integracji sensorycznej. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w W-wie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2003 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, ASD, zespołami neurologicznymi. Nauczyciel dyplomowany - specjalista w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 213 w Warszawie, wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej i na Uniwersytecie Warszawskim w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu. Konsultant w Ośrodku Rozwoju Psychoruchowego IN-Senti i w Nieodpłatnym Punkcie Konsultacyjnym SI przy PSTIS. Autorka wielu publikacji poświęconych diagnozie i terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, w tym Profilu Sensorycznego Dziecka (PSD), Skali do oceny wrażliwości kompleksu ustno-twarzowego (SOWKUT) oraz artykułów punktowanych (m.in. Psychiatria – Medycyna Praktyczna, Pediatra Polska, Postępy Neonatologii). Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się m.in. na diagnozie i terapii rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia nieprawidłowości procesów sensoryczno-motorycznych dla całościowego funkcjonowania, diecie sensorycznej, trudnych zachowaniach oraz zaburzeniach przetwarzania sensorycznego u osób dorosłych. W latach 2008-2014 prezes Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. W latach 2008-2015 redaktor krajowa, a w latach 2019-2023 redaktor naczelna kwartalnika INTEGRACJA SENSORYCZNA. Od 2005 roku prowadzi autorskie warsztaty, webinary oraz szkolenia III stopnia. Współpracuje z WCIESS, Cognitus, Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom, Bardziej Kochani. Laureatka konkursu naukowego organizowanego przez Międzynarodowy Instytut Nowych Technologii przy Fundacji Promyk Słońca we Wrocławiu (2013). Uczestniczka wielu szkoleń, konferencji i sympozjów medycznych. Uczestniczka workshop: “Clinical Assessment of Sensory Integration Difficulties in Adolescents and Adult with Disabilities” Workshop by Ms PhD Teresa May Benson, OTR/L. FAOTA, Kildare, V. 2015; “Introduction of sensory modulation disorders to therapy: STEP SI model” X.2015, Workshop by T.M. Stackhouse, Warsaw, 2016; “Sensory diet – optimal support for therapy in people with neurological disorders” Workshop by T. M. Stackhouse, MA, OTR, J. Wilbarger, PhD, OTR/l (2017); “Sensory defensivnees: A comprehensive treatment approach” Developed by P. Wilbarger, M. Ed., FAOTA, J. Wilbarger, Ph.D., OTR, Warsaw, VI.2018.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Beata Andrukiewicz

mgr, pedagog, logopeda

 • terapeuta integracji sensorycznej
 • nauczyciel integracji sensorycznej,

Absolwentka Uniwersytetu  Marii  Curie-Skłodowskiej  w  Lublinie (nauczanie początkowe, pedagogika  ogólna) oraz  Podyplomowego Studium Logopedii i Glottodydaktyki Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu.

Ukończyła liczne kursy, szkolenia i warsztaty doskonalące uzyskując kwalifikacje m.in. do diagnozy i terapii metodą A.Tomatisa, Indywidualnej stymulacji słuchowej K.Johansena (JIAS), Neuroflow A.Senderskiego, pracy metodą integracji bilateralnej.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w SOSWR TPD „Helenów” w Warszawie, w publicznych przedszkolach miasta Piaseczno oraz w przychodni pediatrycznej „Tolek” w Lesznowoli. Obecnie jest pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie, gdzie prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej oraz stymulację audio-psycho-lingwistyczną metodą Tomatisa oraz w Przedszkolu nr 3 w Piasecznie prowadząc tam terapię logopedyczną i terapię integracji sensorycznej oraz terapię JIAS.

Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się szczególnie w obszarze wspierania rozwoju funkcji słuchowych oraz rozwoju mowy. 

Uczestniczka m.in. szkoleń  Ms. Mary Kawar MS,OT/L: "Astronaut Training, Vision Screening &  Integrated Vestibular - Auditory- Visual - Tratement Strategies" Warszawa, 2014, „Sensory defensivness: A comprehensive treatment approach” Developed by P. Wilbarger, M. Ed., FAOTA and J. Wilbarger, Ph.D., OTR, Warsaw, VI.2018.

Justyna Smorczewska

Pedagog, instruktor i terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta Biofeedback. Wieloletni członek Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Od kilkunastu lat zajmuje się diagnozą i terapią z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi, wczesnym wspieraniem rozwoju dziecka. Ukończyła podyplomowe studia: wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka AWF, rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi UW, terapia pedagogiczna APS. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, w przedszkolach integracyjnych, na oddziale neurologicznym.

Katarzyna Zawada

 • fizjoterapeutka
 • terapeutka integracji sensorycznej, instruktorka
kzawada

 

Fizjoterapeutka z ponad 17 letnim stażem pracy w środowisku medycznym. Certyfikowany specjalista w dziedzinie fizjoterapii metodą Vojty, Bobath, PNF, Mc Kenzie, terapii manualnej wg dr Ackermanna i B.Zukunft Huber, Kinetic Control oraz terapii w kombinezonach Dunag. Terapeuta integracji sensorycznej, członek PSTIS. Na co dzień pracuje w Centrum Zaawansowanej Fizjoterapii Tactum Sanitas w Kielcach oraz Niepublicznym Przedszkolu „Zygzak” w Kielcach. 

Marcin Targoński

 • pedagog
 • nauczyciel integracji sensorycznej
mtargonski

Pedagog, nauczyciel i terapeuta metody integracji sensorycznej, absolwent I edycji studiów podyplomowych "Integracja sensoryczna - metodyka diagnozy i terapii dla terapeutów integracji sensorycznej". 

Jego praca skupia się wokół dzieci ze spektrum Autyzmu, zespołem Downa, ADHD, wad genetycznych, opóźnieniem rozwoju psychomotorycznego i innych. 

Dodatkowo ma uprawnienia do prowadzenia Terapii Ręki, Terapii NeuroTaktylnej, Bilateralnej Integracji, Treningu słuchowego: Neuroflow.

Od 2008 roku członek PSTIS SI.

Pan Marcin uczestniczył w wielu szkoleniach z zakresu integracji sensorycznej, m.in. „Obronność sensoryczna. Kompleksowa metoda leczenia Patrici i Julii Wilbarger”, co uprawnia go do stosowania Techniki Therapressure TM, stworzonej przez P&J Wilbarger, Ms. Mary Kawar: „Astronaut Training, Vision Screening & Integrated Visual-Vestibular Treatment Strategies”,, „Trening astronautyczny, badanie widzenia oraz zintegrowane przedsionkowe, słuchowe i wizualne strategie terapeutyczne”,  dr Teresa May-Benson: "Clinical Assessment of Sensory Integration Difficulties for Adults and Adolescents with Disabilities"  PSTIS Warszawa 2015 „Kliniczna ocena zaburzeń procesów sensorycznych u dorosłych i młodzieży z niepełnosprawnością”.

Beata Mendygrał-Lewicka

 • mgr wychowania fizycznego
 • terapeuta integracji sensorycznej
 • nauczyciel integracji sensorycznej
Image
Beata

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku – kierunek nauczycielski, Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie wydział rehabilitacji: studia podyplomowe – kształcenie integracyjne z elementami rewalidacji i rehabilitacji.

Od 1992 roku pracuje z dziećmi  z niepełnosprawnością intelektualną, ASD, zespołami neurologicznymi prowadząc zajęcia indywidualne i grupowe. Nauczyciel dyplomowany w Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie woj. Kujawsko-Pomorskie.  Prowadzi prywatny gabinet terapeutyczny Praksja Lipno. Praca z dziećmi to jej pasja, a uśmiech zadowolonego małego pacjenta daje jej najwięcej satysfakcji. W swojej pracy stawia na rzetelną diagnozę i odpowiednie dobieranie najlepszych możliwych metod dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości danego dziecka. Prywatnie lubi sport, aktywność i podróże, spotkania zprzyjaciółmi - bycie w ciągłym ruchu daję jej napęd do kreatywnej pracy z dziećmi.

Uczestniczka  wiele  szkoleń, warsztatów, konferencji i kongresów doskonalących wspierania rozwoju dziecka.  Uzyskała kwalifikacje m.in. do diagnozy i terapii  Metodą Warnkego trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny. Terapii ręki w teorii integracji sensorycznej, Terapeuta Treningów Umiejętności Społecznych. 

Joanna Wardacka

 • magister pedagogiki
 • terapeuta integracji sensorycznej
 • nauczyciel integracji sensorycznej
jwardacka

Absolwentka studiów: Edukacja i rewalidacja upośledzonych umysłowo; Kształcenie zintegrowane z edukacją przedszkolną, Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju; Terapia i edukacja dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; Terapia ruchowa, gimnastyka kompensacyjno-korekcyjna z elementami masażu; Zarządzanie oświatą; Integracja sensoryczna - metodyka diagnozy i terapii. Kursy kwalifikacyjne z zakresu surdopedagogiki i tyflopedagogiki.

Posiada kwalifikacje do diagnozowania i prowadzenia treningu słuchowego, wzrokowego i motorycznego Metodą Warnkego, do prowadzenie zajęć z zakresu treningu umiejętności społecznych, terapii ręki, terapii widzenia, terapii jedzenia. Planując pracę zwraca uwagę na możliwości, potrzeby i zainteresowania wychowanków, co pozwala na dobór właściwych oddziaływań terapeutycznych.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w świetlicy dla dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnościami prowadzonej przez stowarzyszenie założone przez rodziców podopiecznych; pracując w przedszkolu integracyjnym w Bydgoszczy oraz prowadząc gabinet integracji sensorycznej „EGEO TERAPIA Joanna Wardacka”.

Chętnie zdobywa i pogłębia wiedzę dotyczącą pracy z dzieckiem i integracji sensorycznej uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach.

Brała udział w szkoleniach:

Mary Kawar Trening astronautyczny, badanie widzenia oraz zintegrowane przedsionkowe, słuchowe i wizualne strategie terapeutyczne Warszawa 21-22.06.2014

Dr TeresaA. May- Benson Kliniczna ocena zaburzeń procesów sensorycznych u młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością Warszawa 14-15.02.2015

Tracy Muran Stackhouse Wprowadzenie do terapii zaburzeń modulacji sensorycznej: STEPSI - narzędzie do efektywnego rozumowania klinicznego 17-18.10.2015

Joanna Agapow

 • mgr pedagogiki specjalnej
 • terapeuta i nauczyciel SI
 • diagnosta ADOS-2
jagapow

Wieloletnie doświadczenie zdobywała w różnorodnych placówkach oświatowych, w szkołach i przedszkolach specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych. Od kilkunastu lat pracuje w poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadząc diagnozę i terapię dzieci ze spektrum autyzmu oraz jest wykładowcą na Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

Wykształcenie kierunkowe wzbogacała studiami podyplomowymi (m.in. Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju – Uniwersytet Gdański, Diagnoza i terapia pedagogiczna – WSH TWP Szczecin) oraz licznymi kursami i szkoleniami (m.in. Terapia Integracji Sensorycznej, Stosowana Analiza Behawioralne w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi, Glottodydaktyka – edukacja językowa i matematyczna,  Dysleksja rozwojowa – teoria, diagnoza, terapia pedagogiczna). Brała udział w walidacji testu PEP-3-PL.