Image

Chcę zostać terapeutą

ANS Szczecin

Zapraszamy na studia podyplomowe Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego organizowane przez Akademię Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie we współpracy z PSTIS SI

W trakcie zajęć słuchacze nabywają uprawnienia do diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej. 

Absolwent: studiów posiada kompetencje do diagnozowania i  prowadzenia terapii integracji sensorycznej jako jednej z metod wspomagających rozwój dziecka w  publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, m. in.: w  przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi, specjalnych, w ośrodkach rehabilitacyjno–edukacyjno–wychowawczych, w ośrodkach wczesnego wspomagania;

Szczegółowe informacje i zapisy na studia na stronie Akademii Nauk Stosowanych TWP:

Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego - Akademia Nauk Stosowanych TWP (akademiatwp.pl)