dr n. med. Maria Borkowska

Pediatra, specjalista rehabilitacji, nauczyciel akademicki, autorka wielu artykułów i publikacji książkowych o tematyce związanej z problemami rozwojowymi dzieci. Założycielka i współzałożycielka wielu placówek rehabilitacyjnych dla dzieci, m. in. Przychodni Rehabilitacyjnej na warszawskim Żoliborzu, przy Warszawskim Szpitalu dla Dzieci i sieci Poradni Aga. Inicjatorka i organizatorka pierwszych w Polsce szkoleń w metodzie NDT-Bobath oraz Integracji Sensorycznej. Przez ponad 20 lat związana z Ośrodkiem Wczesnej Interwencji w Warszawie. Za działalność społeczną na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną otrzymała Odznakę Przyjaciel Dziecka, medal im. Doktora Henryka Jordana i Srebrny Krzyż Zasługi.
 

Członek honorowy PSTIS SI od 2019 roku.

Steve McGuinness FRSA

Wykwalifikowany i doświadczony konsultant zaburzeń autyzmu, który specjalizuje się w szerzeniu świadomości na temat autyzmu, zespołu Aspergera oraz zachowań, które są wyzwaniem dla osób z zaburzeniami integracji sensorycznej. 

Swoją działalność Steve głównie kieruje do placówek edukacyjnych oraz placówek opiekuńczych. Ważną częścią jego działalności jest stwarzanie pozytywnej więzi dorosłych z dziećmi i młodymi ludźmi z różnych środowisk społecznych i kulturowych.

Steve jest ojcem, którego syn także ma zdiagnozowany autyzm, i jako że sam zmaga się z tym zaburzeniem, ma do zaoferowania i przedstawienia unikalny i interesujący punkt widzenia na temat zaburzeń sensorycznych.

Współpracuje z National Health Service (NHS) England Education. Pełni fukcję Dyrektora Msitua Autism Consultancy. Swoje silne umiejętności komunikacyjne wykorzystuje w pracy przy ustaleniu indywidualnych potrzeb oraz opracowania i dostarczenia odpowiednich planów leczenia i terapii. Jako członek zgranego i produktywnego zespołu, zachęca do wspólnej pracy budując zaufanie zarówno do klientów, jak i kolegów.

Zawsze poszukuje nowych i wymagających stanowisk jako konsultant ds. Autyzmu, które dadzą mu najlepsze możliwości wykorzystania istniejących umiejętności i doświadczenia, przy jednoczesnym umożliwieniu dalszego rozwoju osobistego i zawodowego.

 

Członek honorowy PSTIS SI od 2019 roku.

prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz

Psycholog, specjalista psychologii klinicznej dziecka. Emerytowany profesor, w przeszłości wieloletni dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie profesor Uniwersytetu Humanistyczno-społecznego SWPS. Założycielka Polskiego Towarzystwa Dysleksji, jego honorowa przewodnicząca. Wieloletnia wiceprzewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Dysleksji. Jest honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada stopień podharcmistrza Związku Harcerstwa Polskiego. Posiada uprawnienia międzynarodowego lidera Sherborne Developmental Movement. W 2017 roku, za działalność społeczną w stowarzyszeniach pozarządowych, przyznano jej tytuł „Gdańskiej Kobiety 3.sektora”.

Autorka Metody Dobrego Startu i zabaw wczesnodziecięcych tzw. dziecięcych masażyków. Wydała około 400 publikacji z zakresu psychologii klinicznej dziecka, w tym ok. 30 książek naukowych i popularnonaukowych, opracowała we współautorstwie kilkadziesiąt narzędzi do diagnozy ryzyka dysleksji i dysleksji rozwojowej oraz pomocy do terapii. Przygotowała scenariusze filmów dydaktycznych m. in. do Metody Dobrego Startu i Metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne).

Zainteresowania naukowe: specyficzne zaburzenia uczenia się – dysleksja rozwojowa i terapia pedagogiczna, wspomaganie rozwoju dziecka, leworęczność, profilaktyka niepowodzeń szkolnych.

Jest laureatką wielu nagród m.in. Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, posiada   Odznakę Honorową za zasługi dla ochrony praw dziecka przyznaną przez  Rzecznika Praw Dziecka, Nagrody za działalność naukową i profesjonalną Polskiego Towarzystwa Psychologicznego im. Błachowskiego i Zawadzkiego, Towarzystwa Neuropsychologicznego, nagrodę  F. Kallimacha, medale Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, Prezydenta Miasta Gdańska, jest przyjęta w poczet członków dobro czyniących Międzynarodowego Świeckiego Zakonu Rycerskiego Świętego Jerzego oraz został jej przyznany przez dzieci i Międzynarodową Kapitułę – Order Uśmiechu  (2010).
martabogdanowicz.pl/

 

Członek honorowy PSTIS SI od 2019 roku.

Dr Julia Wilbarger

Psycholog rozwojowy i licencjonowany terapeuta zajęciowy  (OTR/L). Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi oraz z niepełnosprawnościami.  Specjalizuje się w badaniach i leczeniu zaburzeń zmysłowych. 

Jest profesorem nadzwyczajnym Dominican University of California w Zakładzie Terapii Zajęciowej. Autorka badań, publikacji i prezentacji zagadnień związanych z przetwarzaniem zmysłów, zaburzeniami modulacji sensorycznej i integracją sensoryczną u dzieci.

Tracy Murnan Stackhouse

MA, OTR 

 

Terapeuta zajęciowy i psycholog dziecięcy; od wielu lat zaangażowana w działania na rzecz osób z zaburzeniami neurorozwojowymi, zwłaszcza z kruchym chromosomem X i autyzmem; pracowała jako kliniczny specjalista integracji sensorycznej w Szpitalu Dziecięcym w Denver a także w Centrum Badawczym i Terapeutycznym Fragile X. Jest prezesem i współzałożycielką Developmental FX - kliniki non-profit, specjalizującej się w terapii poprzez naukową zabawę. Współtwórczyni modelu wnioskowania klinicznego w dziedzinie integracji sensorycznej STEPSI; jest autorką wielu rozdziałów w książkach traktujących o integracji sensorycznej i zaburzeniach neurorozwojowych. Prowadzi szkolenia doskonalące i konsultacje z dziedziny integracji sensorycznej na terenie USA i Europy.

Violet Maas

Instruktor Terapii Zajęciowej (OTR), członek Amerykańskiego Towarzystwa Terapii Zajęciowej (FAOTA). Była pierwszą studentką Dr. A.Jean Ayres, twórczyni teorii integracji sensorycznej (SI).  Prowadziła wykłady i kursy na uczelniach w wielu krajach na świecie. W latach 70-tych XX wieku była konsultantem stanowym i krajowym w zakresie SI. V. Maas pracowała z niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie, z pacjentami z mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zaburzeniami i opóźnieniami w rozwoju mowy, nadpobudliwością i trudnościami szkolnymi

Kilkakrotnie gościła w Polsce. Jest autorką wielu książek w tym dwóch wydanych w języku polskim "Uczenie się przez zmysły" oraz "Integracja sensoryczna a neuronauka - od narodzin do starości".

prof. Winnie Dunn

Uniwersytet Kansas, USA - 18.11.2010 rok
Doktor nauk medycznych, profesor na Uniwersytecie w Kansas w USA. Członek Amerykańskiego Towarzystwa Terapii Zajęciowej. Laureatka wielu nagród m.in. nagrody dr J. Ayres za badania w zakresie integracji sensorycznej. Autorka ponad 100 publikacji poświęconych integracji sensorycznej. Twórczyni wielu metod diagnostycznych.

Ewa Grzybowska

Instruktor senior metody SI - 18.11.2010 rok
Wieloletni terapeuta pracujący z dziećmi z mpdz i dziećmi z trudnościami w uczeniu się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Rehabilitacyjnym dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i dzieci z trudnościami w uczeniu się. Terapeuta integracji sensorycznej. Nauczyciel terapii integracji sensorycznej od 2005 r. Autorka publikacji o terapii SI.

Mary Jean Kawar

Licencjonowany terapeuta zajęciowy (OT/L), prowadzi prywatna praktykę w El Cerrito w Kalifornii – USA. Od kilkudziesięciu lat specjalizuje się w terapeutycznych programach dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego i kontroli ruchu. Prowadzi szkolenia w Stanach Zjednoczonych, Europie oraz na innych kontynentach. Niektóre z programów szkoleń tworzy z wybitnym optometrą i terapeutką zajęciową – Sheila Fick. Poza tworzeniem strategii leczenia zaburzeń przetwarzania sensorycznego i kontroli ruchu, zajmuje się badaniem pozytywnego wpływu prawidłowej pracy układu przedsionkowego na układ wzrokowy. Mary Kawar posiada duże doświadczenie kliniczne, odnosi sukcesy w tworzeniu narzędzi terapeutycznych do integrowania procesów somatosensorycznych oraz kontroli ruchu z wizja i dźwiękiem co pozwala na fizyczne, społeczne i poznawcze zaangażowanie. Jest współautorka dwóch książek w zestawie z płytą CD, oraz autorka rozdziału w książce „Funkcjonalne wizualne zachowania u dzieci”. 

Zbigniew Przyrowski

Psycholog kliniczny, ukończył UKSW w Warszawie, pracuje zawodowo z różnymi grupami dzieci od lat 80-tych dwudziestego wieku. Prekursor metody integracji sensorycznej w Polsce. Organizator pierwszego kursu integracji sensorycznej w Polsce i terapeuta integracji sensorycznej od 1994r., Instruktor terapii integracji sensorycznej od 1998r (współwyszkolił kilka tysięcy terapeutów). Współtwórca pierwszych w Polsce programów szkolenia terapeutów integracji sensorycznej.
Członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów NDT-SI. Członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej i pierwszy prezes tego stowarzyszenia (przez trzy kolejne kadencje).

Założyciel i przez 15 lat pierwszy redaktor naczelny Kwartalnika Integracja Sensoryczna, pierwszego fachowego pisma o integracji sensorycznej w Polsce, istniejącego od 2000r. Założyciel pierwszego w Polsce gabinetu terapii integracji sensorycznej (obecnie przekształconego w największe w Polsce Centrum Procesów Sensorycznych-Sensum Mobile, www.procesysensoryczne.pl).

Autor wielu publikacji o integracji sensorycznej w tym książki podręcznika do terapii integracji sensorycznej „Integracja sensoryczna. Teoria, diagnoza, terapia”, Terapia ręki w teorii integracji sensorycznej”, Trenuj mózg poprze ruch”. Współautor takich książek jak „Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży” czy „ Dziecko niepełnosprawne ruchowo” i wielu artykułów w Kwartalniku Integracja Sensoryczna i innych czasopismach fachowych.

Twórca kilku metod diagnostycznych w tym Kwestionariusza Rozwoju Sensomotorycznego i Standaryzowanej Klinicznej Obserwacji. Współtwórca nowatorskiego na skalę światową komputerowego programu asystującego w Terapii Integracji sensorycznej. Uczestnik wielu konferencji naukowych. Uhonorowany w 2015 r. Nagrodą Okolicznościową za wybitne zasługi dla Stowarzyszenia przez zarząd PSTIS.

Grażyna Banaszek

dr Banaszek została członkiem honorowym podczas Konferencji Edukacyjnej 2021. Biogram w przygotowaniu!