PSTIS

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI wydaje certyfikaty ukończenia kursu kwalifikacyjnego II stopnia na Terapeutę Integracji Sensorycznej. Certyfikat nadaje uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii metodą integracji sensorycznej. 

Absolwenci studiów podyplomowych realizowanych pod patronatem i we współpracy z PSTIS SI otrzymują poza zaświadczeniem ukończenia studiów certyfikaty Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI takie same jak absolwenci kursu.

Każdy certyfikat posiada hologram z numerem zgodnym z numerem certyfikatu.

Obecnie PSTIS SI wydało już ponad 6000 certyfikatów dla terapeutów z Polski i Europy.