Konferencje naukowo-szkoleniowe PSTIS SI

Najważniejsze wydarzenia naukowe zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie:

  • 2022 Wyzwania XXI Wieku w Diagnozie i Terapii Zaburzeń Przetwarzania Sensorycznego
  • 2021 Integracja sensoryczna w kontekście aktualnych wyzwań
  • 2019 Dyspraksja i zaburzenia posturalne w diagnozie i terapii integracji sensorycznej
  • 2018 Modulacja sensoryczna – neurobiologiczny proces od narodzin do starości
  • 2017 Klasyfikacja, diagnoza i terapia procesów przetwarzania sensorycznego. Modele klasyfikacji. Narzędzia badawcze i diagnostyczne. Implikacje do praktyki terapeutycznej.
  • 2015 Przetwarzanie sensoryczne, jego znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania człowieka - ujęcie interdyscyplinarne