SZKOLENIE RAD PEDAGOGICZNYCH WSTĘP DO ROZPOZNAWANIA DYSFUNKCJI PROCESÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ JAKO PRZYCZYNY TRUDNOŚCI ROZWOJOWYCH DZIECKA

 

Koszt: 

Stacjonarnie: 3.000 zł bez względu na liczbę osób
Online: 2.000 zł bez względu na liczbę osób 

Zgłoszenia: biuro@pstis.pl

W cenę wliczone jest: 6 godzin szkolenia teoretyczno-warsztatowego, materiały szkoleniowe, zaświadczenia dla uczestników, koszt przejazdu osoby prowadzącej szkolenie.

Prowadzący:

Beata Gola – pedagog, nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i edukacji przedszkolnej, od 2015 roku certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej oraz członek PSTIS. Pedagog i terapeuta w Przedszkolu Terapeutycznym Słoneczna Kraina w Bielsku-Białej, terapeuta integracji sensorycznej w Gabinecie Wspomagania Rozwoju „Równowaga” w Bielsku-Białej. Praktyk metody Tomatisa. Diagnosta Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego, Funkcjonalnej Diagnozy Profilu Psychoruchowego PEP-R. Na terenie przedszkola, pracuje głównie z dziećmi z autyzmem, w prywatnej praktyce prowadzi również terapie z nastolatkami i osobami dorosłymi. Obecnie słuchaczka studiów podyplomowych Integracja sensoryczna – metodyka diagnozy i terapii. Brała udział w licznych kursach i szkoleniach, m.in.:

 • Trening astronautyczny, badanie widzenia oraz zintegrowane przedsionkowe, słuchowe i wizualne strategie terapeutyczne – Mary Kawar,
 • Dieta sensoryczna – optymalne wsparcie terapii u osób z zaburzeniami neurorozwojowymi – Tracy Murnan Stackhouse, Julia Wilbarger,
 • Obronność sensoryczna: kompleksowa metoda leczenia  - Julia Wilbarger, Tracy Murnan Stackhouse,

Szkolenie rad pedagogicznych przedszkoli: Sensoryczny przedszkolak, jak rozpoznać trudności i poradzić sobie w trudnej sytuacji.

Koszt: 
Stacjonarnie: 3.000 zł bez względu na liczbę osób
Online: 2.000 zł bez względu na liczbę osób 

Zgłoszenia: biuro@pstis.pl

PROGRAM

Część wykładowa 

 1. Przedszkole i dom jako środowisko sensoryczne
 2. Czym jest integracja sensoryczna – jak ją rozumieć?
 3. Etapy rozwoju integracji sensorycznej i budowanie samodzielności dziecka na wczesnym etapie rozwoju
 4. Integracja informacji sensorycznych – jak to się robi? 
 5. Podstawowe odruchy, dlaczego są ważne? 
 6. Zmysły mające kluczowe znaczenie w rozwoju małego dziecka
 7. Zaburzenia SI jako potencjalna przyczyna trudności dziecka w przedszkolu
  • modulacja (nadwrażliwość /podwrażliwość/poszukiwanie)
  • różnicowanie
  • zaburzenia ruchowe na bazie sensorycznej
 8. Autoregulacja dziecka jako ważny aspekt przyczyn trudności w zachowaniu.
 9. Przykładowe trudności wskazujące na możliwe problemy w rozwoju sensorycznym: niechęć do rysowania, układania puzzli/ układanek, problemy z łapaniem piłki, jazdą na rowerze, niechęć do ruchu / nadmierna ruchliwość itd. 

Część warsztatowa

 1. A co, jeśli to nie są zaburzenia SI? Wieloaspektowa ocena przyczyn trudności dziecka – algorytm – poszukiwanie przyczyn i rozumowanie na bazie zdobytej wiedzy – praca i ocena zespołowa 
 2. Przykłady zachowań związanych z zaburzeniami SI – aktywna dyskusja na bazie wiedzy z części 1. 
 3. Co to znaczy mieć albo nie mieć deficyty koncentracji? Ile należy oczekiwać od dziecka i w jakim wieku. Co jest dystraktorem, a co wspiera?
 4. Gdzie skierować dziecko z trudnościami?

 

Q&A
Pytania z sali, przykłady, wspólne zastanawianie się i rozwiązywanie podawanych przypadków.

 

Prowadząca: Agnieszka Potok, pedagożka, terapeutka i diagnostka Integracji Sensorycznej, Terapii Bilateralnej, Neuroflow Aktywnego Treningu Słuchowego, Metody Johansena IAS, MNRI® Terapii Neurotaktylnej, Terapii Biofeedback, trenerka TUS, instruktorka Aikido. 

Ukończyła Wydział Nauk o Wychowaniu ze specjalnością: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją narządu ruchu. (WSP TWP w Warszawie)

Jest odpowiedzialna za pracę szkoleniową, pedagogiczną i wychowawczą z dziećmi i młodzieżą od 4 do 18 roku życia. Prowadzi zajęcia w grupach treningowych, szkoli kadrę, tworzy projekty wychowawcze. 

Współpracuje z warszawskimi przedszkolami i szkołami jako specjalistka prowadząca zajęcia ruchowe w połączeniu z elementami integracji sensorycznej i różnych form terapii ruchowej. Prowadzi warsztaty i projekty dla dzieci i rodziców w ramach różnego rodzaju Lokalnych Systemów Wsparcia.

Jest współzałożycielką Fundacji KAGI, w ramach której działa prowadzona przez nią Poradnia Kluczyk dająca wsparcie terapeutyczne dzieciom, młodzieży i rodzicom. W Poradni pełni funkcję dyrektorki, a jednocześnie jest czynną diagnostką i terapeutką.

Prywatnie „nałogowo” czyta książki, pasjonuje się kulturą Japonii, kocha taniec, żeglowanie, czasem pisze bajki, bloguje i fotografuje. Uwielbia koty 🙂 

Szkolenie rad pedagogicznych: Sensoryczny uczeń we współczesnej szkole

Jak rozpoznać trudności i poradzić sobie w trudnej sytuacji.

Koszt:
Stacjonarnie: 3.000 zł bez względu na liczbę osób
Online: 2.000 zł bez względu na liczbę osób 

Zgłoszenia: biuro@pstis.pl

Część wykładowa 

 1. Szkoła i dom jako środowisko sensoryczne
 2. Czym jest integracja sensoryczna – jak ją rozumieć?
 3. Etapy rozwoju integracji sensorycznej i budowanie samodzielności dziecka
 4. Integracja informacji sensorycznych – jak to się robi? 
 5. Podstawowe odruchy, dlaczego są ważne? 
 6. Zmysły mające kluczowe znaczenie w rozwoju i nauce szkolnej dziecka
 • Zaburzenia SI jako potencjalna przyczyna trudności dziecka w szkole
 • modulacja (nadwrażliwość /podwrażliwość/poszukiwanie)
 • różnicowanie
 • zaburzenia ruchowe na bazie sensorycznej
 1. Autoregulacja dziecka jako ważny aspekt przyczyn trudności w zachowaniu.
 2. Przykładowe trudności wskazujące na możliwe problemy w rozwoju sensorycznym:
  - niechęć do pisania, problemy z trzymaniem narzędzia pisarskiego, nieprawidłowa postawa przy stoliku, trudności w nauce czytania, problemy z udziałem w zajęciach ruchowych (niechęć, niezgrabność, brak koordynacji itp.), niechęć do ruchu / nadmierna ruchliwość itp. 

Część warsztatowa 

 1. A co, jeśli to nie są zaburzenia SI? Wieloaspektowa ocena przyczyn trudności dziecka – algorytm – poszukiwanie przyczyn i rozumowanie na bazie zdobytej wiedzy – praca i ocena zespołowa. 
 2. Przykłady najczęstszych zachowań trudnych związanych z zaburzeniami SI – aktywna dyskusja na bazie wiedzy z części 1.
 3. Gdzie skierować dziecko z trudnościami?

Q&A

Pytania z sali, przykłady, wspólne zastanawianie się i rozwiązywanie podawanych przypadków.

 

Prowadząca: Agnieszka Potok, pedagożka, terapeutka i diagnostka Integracji Sensorycznej, Terapii Bilateralnej, Neuroflow Aktywnego Treningu Słuchowego, Metody Johansena IAS, MNRI® Terapii Neurotaktylnej, Terapii Biofeedback, trenerka TUS, instruktorka Aikido. 

Ukończyła Wydział Nauk o Wychowaniu ze specjalnością: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją narządu ruchu. (WSP TWP w Warszawie)

Jest odpowiedzialna za pracę szkoleniową, pedagogiczną i wychowawczą z dziećmi i młodzieżą od 4 do 18 roku życia. Prowadzi zajęcia w grupach treningowych, szkoli kadrę, tworzy projekty wychowawcze. 

Współpracuje z warszawskimi przedszkolami i szkołami jako specjalistka prowadząca zajęcia ruchowe w połączeniu z elementami integracji sensorycznej i różnych form terapii ruchowej. Prowadzi warsztaty i projekty dla dzieci i rodziców w ramach różnego rodzaju Lokalnych Systemów Wsparcia.

Jest współzałożycielką Fundacji KAGI, w ramach której działa prowadzona przez nią Poradnia Kluczyk dająca wsparcie terapeutyczne dzieciom, młodzieży i rodzicom. W Poradni pełni funkcję dyrektorki, a jednocześnie jest czynną diagnostką i terapeutką.

Prywatnie „nałogowo” czyta książki, pasjonuje się kulturą Japonii, kocha taniec, żeglowanie, czasem pisze bajki, bloguje i fotografuje. Uwielbia koty 🙂